Koronaviruksesta yrityksille

Maailman terveysjärjestö julisti 11.3.2020 koronaviruksen pandemiaksi. Koronapandemia on vaikuttanut maailman talouteen shokin lailla ja aiheuttanut sekä ihmisille että yrityksille ennennäkemättömän tilanteen. Meidän mielestämme ainutlaatuinen tilanne vaatii erityslaatuiset toimenpiteet, jotta työpaikkojen menetyksiltä ja yritysten konkursseilta vältyttäisiin.

Koronaviruksesta

Keskuskauppakamari on esittänyt ratkaisuja niin akuuttiin ongelmaan, talouden kylmäkäynnistykseen kuin exit-strategiaksi. Lisäksi olemme antaneet ohjeet yrityksille ja organisaatioille etätöistä toimistotyöhän palaamiseksi.

Kriisin hoidossa strategisen johtamisen merkitys korostuu. On valittava parhaat ratkaisukeinot sekä huolehdittava niihin tarvittavista resursseista. Toimeenpano täytyy organisoida tehokkaasti, koska monet toimet vaativat eri hallinnonalojen resursseja sekä yhteistyötä hallinnonalojen ja -tasojen kesken. Keskuskauppakamarin exit-strategia on suunnitelma koronakriisin hoitamiseksi, Suomen nostamiseksi takaisin kasvuun sekä laskun maksamiseksi. Exit-strategia koostuu neljästä osasta:

1) Hybridistrategian toimeenpano ja taloudelle haitallisimmista rajoitustoimista luopuminen

2) Yritysten ja työpaikkojen pelastaminen talouspudotuksen yli

3) Talouden elvytyspaketti, kun rajoitustoimista luovutaan

4) Rakenteellisten uudistusten paketti, jolla valtavaan epätasapainoon suistuva julkinen talous oikaistaan

Lue lisää Exit-strategiasta

Koronaviruspandemia syöksee parhaillaan taloutta taantumaan. Esimerkiksi Etla arvioi, että Suomen talous supistuu tänä vuonna jopa 5 prosenttia. Suomen Pankin arvio on samansuuntainen. Riskit tätäkin syvempään pudotukseen ovat ilmeiset.

Koronakriisi uhkaa kaataa terveitä yrityksiä ja hävittää pysyvästi työpaikkoja. Tämän estämiseksi vaaditaan välittömiä toimenpiteitä. Samalla hallituksen on kehysriihessä päätettävä taloutta elvyttävistä toimenpiteistä, jotta ne saadaan jo kesken budjettivuoden eli kesällä voimaan.

Keskuskappakamarin esittämät konkreettiset toimenpiteet talouden elvyttämiseksi ovat:

1) Ansiotuloverotusta kevennettävä kahdella prosenttiyksiköllä

2) Infrahankkeita vähintään miljardilla eurolla

3) Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä anniskelun arvonlisäero alennettava väliaikaisesti 10 prosenttiin

4) Kotitalousvähennyksen korvausastetta korotettava ja omavastuu puolitettava

5) Kaikki palkansaajat ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin

Lue lisää Talouden kylmäkäynnistyksestä

Akuutti kriisi vaatii välittömiä toimenpiteitä, joilla yritysten liiketoiminnan jatkuvuus turvataan seuraavien lähikuukausien aikana. Elinkelpoiset yritykset ja niiden synnyttämät työpaikat on turvattava. Elinkeinoelämän toiminnot on normalisoitava mahdollisimman nopeasti ja taloudelliset tappiot, jotka vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan, on minimoitava. Yritysten käyttöpääomia on turvattava välittömillä ja monipuolisilla toimenpiteillä ja joustoilla, jotka kohdistuvat rahoitukseen, verojen ja muiden työnantajamaksujen maksuun sekä työlainsäädäntöön.

Keskuskauppakamarin ehdottamat toimenpiteet akuuttiin kriisiin:

1) Veronmaksujen lykkääminen

2) Valtio kantamaan väliaikaisesti työntekijöiden sairauspoissaolojen kustannukset

3) TyEl ja Yel-maksujen siirtäminen kuudella kuukaudella

4) Rahoitus

5) Muutokset työlainsäädäntöön

6) Elvytys

Keskuskauppakamari kehottaa yrityksiä ja organisaatioita pohtimaan sopivimmat tavat, jotta etätöistä voidaan palata asteittain työpaikoille kesälomakauden loppuun mennessä. Paluussa on oleellista miettiä suojautumistavat ja se, missä järjestyksessä toimintoja palautetaan toimipisteisiin. Ihmisten terveys ja taudin leviämisen estäminen ovat edelleen tärkein tavoite. Olemme myös sitä mieltä, että taloudellinen hyvinvointi on uhattuna, ellei työpaikkoja päästä avaamaan normaalityöskentelylle. Myös taloudelliset tappiot johtavat lopulta terveyden heikkenemiseen ja ylimääräisiin kuolemiin.

Keskuskauppakamarin ohjeet ja suositukset

Viestintä

Keskuskauppakamari

+358 50 574 5288