Påverkan

Vi påverkar tillväxt, investeringar och arbete som stöder ett konkurrenskraftigt Finland.

Påverkan

  Finlands framtida framgång bestäms av hur vi lyckas påverka de centrala politiska delområden som kan lyfta Finland till världens konkurrenskraftigaste land. Expertis, fungerande infrastruktur, konkurrenskraftig ekonomi och hållbara offentlig ekonomi är av central betydelse för att bygga ett konkurrenskraftigt Finland. Till våra ständiga mål hör även att öppna samhället och konkurrensen på marknaden, att effektivera regelverket och minska onödig byråkrati.

  En dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi förutsätter uppmuntrande beskattning, att arbete alltid lönar sig, en fungerande arbetsmarknad och smidig reglering. Viktigast är förutsägbarhet samt en lagstiftning som uppmuntrar till tillväxt, privata investeringar och arbete.

  I kärnan av konkurrenskraften finns naturligtvis ansvarsfull och hållbar tillväxt. Klimatförändringen måste bekämpas, annars är allt annat meningslöst.

  ”En dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi förutsätter uppmuntrande beskattning, att arbete alltid lönar sig, en fungerande arbetsmarknad och smidig reglering.”

  Med påverkan som mål

  Vår verksamhet går ut på att påverka. Centralhandelskammaren skapar en ärendelista för beslutsfattande och erbjuder lösningar på problem inom samhället och näringslivet. Handelskamrarna arbetar genom att skapa nätverk i lokalt, nationellt, europeiskt och globalt samarbete med olika aktörer och beslutsfattare.

  Vi påverkar lagstiftning som håller på att beredas och planeras såväl i Finland och på EU-nivå. Centralhandelskammaren erbjuder beslutsfattare information och lösningar, deltar i arbetsgruppernas arbete, ger utlåtanden om lagförslag och deltar i den offentliga debatten.

  I kärnan av vårt påverkansarbete finna handelskamrarnas medlemsföretag. Vi producerar och tillhandahåller information om lagstiftning och utvecklingsriktningar som påverkar företagens verksamhetsmiljö och lyfter fram företagens röst i lagstiftningens beredning och beslutsfattande.

  ”Centralhandelskammaren lyfter fram företagens röst i beslutsfattandet.”

  Till stöd för företagens och beslutsfattarnas beslutsfattande publicerar vi årligen ett trettiotal aktuella rapporter, lösningar, analyser och utredningar.

  Till stöd för detta arbete har Centralhandelskammaren ett utskott bestående av representanter för åtta medlemsföretag.

  Vi ger årligen över 100 utlåtanden för att påverka lagstiftningen.

  Till Centralhandelskammarens påverkansarbete hör även våra Stora dagar-evenemang, som samlar representanter, beslutsfattare och experter från olika företag och medier.

  Vi arrangerar även olika aktuella kurser och webbseminarier för företag.