Google osaksi markkinoinnin itsesääntelyjärjestelmää

Hakukoneyhtiö Google on liittynyt markkinoinnin itsesääntelyn kattojärjestö EASA:n (European Advertising Standads Alliance) jäseneksi. Googlen liittyminen osaksi itsesääntelyä mahdollistaa aivan uudella tavalla markkinointiin liittyvien asioiden vastuullisen kehittämisen ja keskustelun alalla toimivien yritysten kesken.

Globaalisti yli 50 prosenttia kaikista markkinointi-investoinneista käytetään nykyään digitaalisessa toimintaympäristössä. Markkinoinnin alan toimijoille on elintärkeää, että kuluttaja voi luottaa myös digitaalisessa ympäristössä kohtaamaansa markkinointiin.

“Googlen liittyminen EASA:n verkostoon on merkittävä osoitus halusta sitoutua edistämään vastuullista markkinointia. Hienoa, että näin iso ja merkittävä toimija on nyt mukana itsesääntelyn kentällä”, sanoo Keskuskauppakamarin markkinointioikeudellisten asioiden pääsihteeri Paula Paloranta.

EASA on markkinoinnin alan itsesääntelyä edistävä organisaatio, jossa ovat mukana alan yritykset, järjestöt ja 28 eurooppalaista itsesääntelytoimijaa, kuten mainonnan eettinen neuvosto ja liiketapalautakunta. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt huomioiden. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa puolestaan lausuntoja yritysten välisissä kiistoissa siitä, onko tietty menettely hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton.

”On tärkeää, että yritykset tuntevat markkinoinnin pelisäännöt. Markkinoinnin on oltava uskottavaa myös verkossa. Itsesääntelyn avulla yritykset saavat nopeita ratkaisuja ohjenuorakseen nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä”, Paloranta sanoo.


Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt. Lisäksi markkinointia suunnitteleva taho voi pyytää ennakkolausuntoa menettelystään. Neuvoston toiminnasta vastaavat Mainonnan Neuvottelukunta ja Keskuskauppakamari. Lausunnot ovat julkisia.

Lue lisää: https://kauppakamari.fi/palvelut/mainonnan-eettinen-neuvosto/

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton. Liiketapalautakunta käsittelee muun muassa harhaanjohtavaa ja vertailevaa markkinointia, toisen yrityksen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttöä, kilpailijan halventamista sekä jäljittelyä koskevia asioita. Lausunnot ovat luottamuksellisia. Lautakunnalta voi pyytää myös ennakkolausuntoa.

Lue lisää: https://kauppakamari.fi/palvelut/liiketapalautakunta/

European Advertising Standards Alliance:
https://www.easa-alliance.org/about-easa

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236

Kategoriat:Lautakunnat, Markkinointi, Paula Paloranta