Ifo-kysely: Suomen vientimarkkinoiden näkymät heikkenevät

Maailmantaloudessa menee yhä hyvin, mutta suhdanneodotukset ovat muuttuneet varovaisemmiksi kaikissa maanosissa, osoittaa tuore maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -suhdannekysely. Odotukset ovat vielä hyvällä tasolla, vaikka Ifo-indikaattori on tammikuusta huhtikuuhun tippunut 26,0 pisteestä 16,5 pisteeseen. Ifo-asiantuntijat ennakoivat maailman BKT-kasvun olevan 3,9 prosenttia tänä vuonna, mutta kasvun uskotaan olevan jo heikkenemässä.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori arvioi, että keskeisillä vientimarkkinoillamme on yhä hyvä vire, mutta tulevaisuuden suhteen varovaisuutta on jo ilmassa. Kuva: Roni Rekomaa, Lehtikuva.

Myös tuoreen Ifo Euro Area Survey -selvityksen mukaan euroalueen talousnäkymät Suomi mukaan lukien ovat heikentyneet sitten alkuvuoden. Euroalueen Ifo-indikaattori laski 43,2 pisteestä 31,1 pisteeseen. Ifo-asiantuntijat uskovat 2,2 prosentin talouskasvuun euroalueella, mutta suhdanneodotukset ovat muuttuneet pessimistisemmiksi.
Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori arvioi, että keskeisillä vientimarkkinoillamme on yhä hyvä vire, mutta tulevaisuuden suhteen varovaisuutta on jo ilmassa.

“Aasiassa, USA:ssa ja Saksassa suhdanneodotukset ovat selvästi heikentyneet. Suomessakin on syytä varautua siihen, ettei viime aikojen vientivetoinen kasvu jatku ikuisesti. Emme saa tuudittautua siihen, että julkisen ja yksityisen taloutemme haasteet on jo ratkaistu, kansainvälinen kilpailukyky kunnossa ja että etuuksia voidaan jakaa huolettomasti”, muistuttaa Vuori.

Kauppasodan pelätään nopeuttavan suhdannekäännettä
Ifon kyselyyn vastanneet talousasiantuntijat pelkäävät, että kasvava kauppasodan uhka ja uudet kaupan esteet tulevat jarruttamaan kansainvälisen kaupan kasvua ja samalla edesauttamaan suhdannekäännettä.

“Vaikka vientimme ensisijaisesti suuntautuu Eurooppaan, on USA:n ja Kiinan talouskasvun merkitys erityisen tärkeä Suomen kaltaiselle investointituotteiden valmistajamaalle, jonka vientituotteet usein lopulta päätyvät Amerikan tai Aasian markkinoille”, toteaa Vuori.
”Kasvava protektionismi, korotetut tullit tai vientikiintiöt EU-USA-Kiina -akselilla olisivat myrkkyä Suomen viennille”, hän jatkaa.

Ifo World Economic Survey ennakoi inflaation olevan kasvussa lyhyiden ja pitkien korkojen noustessa seuraavan 6 kuukauden aikana. Euroalueen inflaation ennustetaan olevan kuluvana vuonna 1,6 prosenttia.

Ifo World Economic Survey julkaistiin maailmanlaajuisesti 08.05.2018 klo 08.00 GMT, osoitteessa: www.ifo.de. Siihen sisältyvä Ifo Euro Area Economic Survey julkaistiin 02.05.2018. Kyselyyn vastasi 1155 talousasiantuntijaa 120 maasta huhtikuussa 2018.

Lisätietoa:
ifo Economic Climate for the Euro Area Cools Down
ifo World Economic Climate Deteriorates