Keskuskauppakamari: Hallituksen budjetissa paljon positiivista, mutta työllisyystavoite on vielä kaukana

Vasta aloittaneen hallituksen kunnianhimoisten tavoitteitten takia budjettiriiheen oli ladattu suuria odotuksia. Hallituksen julki tuomien toimenpiteiden valossa hallituksen suunta on oikea, mutta vielä riittämätön. Kunnianhimon tasoa pitää nostaa, jotta hallitus pystyy lunastamaan lupauksensa.

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin muun muassa maahanmuuttoa tukevasta ohjelmasta, aktiivisen työvoimapolitiikan (ml. palkkatuen) kokonaisuuden uudistamisesta sekä suuresta määrästä muita toimenpiteitä. 

Keskuskauppakamari pitää hyvänä erityisesti hallituksen päätöksestä torjua koko maata vaivaamaa työvoimapulaa sekä tukea maahanmuuttoa”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki kiittää. 

Toisaalta on epäselvää, mitkä toimet vaikuttavat ja kuinka paljon. 

”Hallitus ja erityisesti pääministeri on pelannut itsensä vaikeaan kulmaan. Hallitusohjelmassa on linjattu 75 prosentin työllisyystavoitteesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta. Toisaalta pääministeri Antti Rinne on todennut, että keppiä ei käytetä eikä leikkauksia tehdä”, Kotamäki summaa. 

”Yllä mainitut kolme tavoitetta on vaikea, jos ei mahdotonta saavuttaa samanaikaisesti. Lisäksi kansainvälinen suhdanne on jäähtymään päin, mikä lisää vaikeuskerrointa.” 

Kotamäki kiinnittää huomiota siihen, että budjettiriihen yhteydessä ei juurikaan julkaistu tarkempia vaikutusarvioita työllisyystoimien suhteen. 

Tämä herättää kummastusta, koska hallitus on tuskin tehnyt päätöksiä ilman analyyttis virkamiesarvioita. Lisäksi työllisyystavoitteesta on puhuttu julkisuudessa paljonkin, joten on kummallista, ettei hallituksella olisi käsitystä yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Toivottavasti saamme lähipäivinä tarkempia laskelmia hallituksen päätösten taustoista”, Kotamäki pohtii. 

”Työllisyystavoitteen saavuttaminen on prioriteettilistan kärjessä, jotta suomalainen hyvinvointivaltio voitaisiin säilyttää. On hyvä, että hallitus ottaa tavoitteen tosissaan. Haluamme myös Keskuskauppakamarissa kiinnittää työllisyystavoitteeseen erityistä huomiota sitä varten perustetun www.tyollisyystavoite.fi -sivuston kautta.” 

Budjettiriihessä parastavaltiosihteeri Martti Hetemäen investointikatsaus sekä työvoimapulaa ja maahanmuuttoa helpottavat linjaukset. 

Budjettiriihessä huonointaliiallinen usko palkkatuen vaikuttavuuteen sekä liian vähäinen läpinäkyvyys toimenpiteiden vaikuttavuuden suhteen.