Keskuskauppakamari: Kehysriihessä on löydettävä lisää kasvun eväitä – pelkät leikkaukset ja veronkorotukset eivät Suomea pelasta

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund.

Keskuskauppakamari painottaa, että tulevassa kehysriihessä on löydettävä uusia kohdennettuja keinoja talouden kasvun edistämiseksi. “Vaikka nykyiset sopeutustoimet ovat tarpeellisia julkisen talouden tasapainottamiseksi, pelkät leikkaukset ja veronkorotukset eivät yksin riitä kääntämään Suomen taloutta kasvu-uralle”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Romakkaniemi. 

Kehysbudjettiriihessä ollaan vaikeiden päätösten äärellä. Kolmen miljardin euron säästötarve tälle ja tuleville vuosille kertoo siitä, että uusien säästöjen lisäksi kehysriihestä on odotettavissa myös veronkorotuksia, jotka koskettavat kaikkia. Romakkaniemi pitää tärkeänä sitä, että veronkorotustem osalta kehysriihessä löydetään kohdennukset, joilla haitataan mahdollisimman vähän talouskasvua ja työllisyyttä. Samalla pitäisi toteuttaa myös kasvua ja investointeja vauhdittavia kohdennettuja verokannustimia.

”Työnteon kannustimia ja yritysten kilpailukykyä heikentävien veronkorotusten toteuttaminen tässä suhdannetilanteessa vaikuttaisi negatiivisesti pitkän aikavälin kasvuun. Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen ja kasvuun kiinni pääseminen edellyttää sitä, että sopeutustoimien rinnalla toteutetaan myös tarkasti kohdennettuja kannustimia, joilla vauhditetaan kasvua ja mahdollistetaan kansainvälisten investointien kotiuttaminen Suomeen,” sanoo Romakkaniemi.

Verokannustimet ovat entistä näkyvämmässä asemassa kansainvälisessä investointikilpailussa. Verojärjestelmän yleisen kilpailukyvyn lisäksi Suomi tarvitsee nyt nopeavaikutteisen verokannustimen, jolla kisa investoinneista voitetaan. Keskuskauppakamari on esittänyt nopeaa investointiverohyvityksen käyttöönottamisen selvittämistä. Investointiverohyvitysmallissa investoinnin tekevä yritys saa kuitattua voitoistaan perittäviä yhteisöveroja hyvityksillä, jotka myönnetään tukeen oikeuttavien investointien kuluista.

Romakkaniemi muistuttaa, että puhtaassa siirtymässä on valtava investointipotentiaali, ja yrityksillä on investointisuunnitelmia eri puolilla maata. Teolliset investoinnit ovat ratkaisevassa asemassa sekä taloudellisen kasvun että päästötavoitteiden saavuttamisessa. Valtiontukien sijaan Suomen pitää tarjota kilpailukykyisin toimintaympäristö yrityksille investoida. Tämä tarkoittaa kannustavaa ja ennakoitavaa verotusta, sujuvaa luvitusta, edullista ja toimitusvarmaa, päästötöntä sähköä sekä palvelutasoltaan hyväkuntoista liikenne- ja muuta infrastruktuuria.

“Kasvun saavuttaminen kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa edellyttää kilpailukykyisen toimintaympäristön lisäksi sitä, että yritysten saatavilla on korkean osaamistason työvoimaa. Tämä edellyttää työnteon kannustimien parantamisen lisäksi hallitukselta sitoutumista korkean osaamistason ylläpitämiseen, välttämällä toimia, jotka heikentävät koulutusta. Samalla on myös poistettava kaikki ne esteet, jotka hankaloittavat kansainvälisen työvoiman saantia,” sanoo Romakkaniemi. 

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Politiikka, Juho Romakkaniemi