Keskuskauppakamari lanseeraa Ilmastositoumuksen hiilineutraaliuden edistämiseksi

Keskuskauppakamari on lanseerannut päästövähennyksiä edistävän Ilmastositoumuksen. Tunnusta voi hakea yritys tai yhteisö, joka sitoutuu tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä.

Vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen. Kuva: Kimmo Penttinen.

”Yritysten asiakkaat pitävät jo nyt ympäristö- ja ilmastoasioita tärkeinä. Ilmastositoumuksen avulla yritykset voivat helposti kertoa, että ne ottavat ilmastonmuutoksen tosissaan ja aikovat pienentää hiilijalanjälkeään”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.

Keskuskauppakamarin lanseeraama Ilmastositoumus on toistaiseksi ainoa järjestelmä, jonka avulla yritykset ja yhteisöt voivat sitoutua hiilineutraaliuteen ja vähentää päästöjään luotettavalla tavalla. Ilmastositoumus keskittyy nimenomaan yritysten ja yhteisöjen kokonaispäästöihin. Ilmastositoumus-tunnus eroaa muista vastaavista merkeistä siinä, että sitä voi käyttää yrityksen tai yhteisön markkinoinnissa, mutta ei tuotteiden markkinoinnissa.

Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeutta haetaan laatimalla toimenpidesuunnitelma keinoista, joilla hiilineutraalius aiotaan saavuttaa määräaikaan mennessä. Lisäksi tarvitaan suunnitelma seuraavan viiden vuoden aikana tehtävistä päästövähennyksistä.

”Kauppakamarit auttavat yrityksiä tässä. Jatkamme syksyllä aloitettuja päästövähennyskoulutuksia ensi keväänä eri puolella Suomea. Koulutuksiin jo osallistuneet yritykset ovat olleet erityisen tyytyväisiä siitä, että koulutuksissa saa konkreettisen avun päästövähennysten laskemiseen”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Ilmastositoumus-tunnusta haetaan ilmastositoumus.fi -sivujen kautta. Sivuilla annetaan ohjeet tunnuksen hakemiselle. Sivuilta löytyy myös tietoa päästövähennysten laskemisesta.

”Tunnusta voi hakea yritys, joka on jo pitkällä hiilineutraaliuspolullaan tai vasta aloittamassa päästöjen kartoittamisen”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Ilmastositoumus-tunnuksen myöntää Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta, joka myös seuraa vuosittain yrityksen edistymistä hiilineutraalisuuteen tähtäävissä toimissaan.