Keskuskauppakamari: Riippuvuus Venäjän energiatuonnista katkaistava, uudet toimet energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi perusteltuja 

Elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kuva: Elmo Eklund

Varautumisen ministeriryhmä tiedotti tänään toimista energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi. Keskuskauppakamari pitää kokonaisuutta hyvänä. Energiariippuvuus Venäjästä on katkaistava turvallisuuden ja ilmaston vuoksi. Tulevaisuutta ei kannata rakentaa fossiilisten varaan, vaan puhdas energia on kilpailukykyisin ja kestävin ratkaisu Suomen ja Euroopan energiaomavaraisuuden turvaamiseksi. 

”Keskuskauppakamari tukee ripeää irtikytkentää Venäjän energiatuonnista. Euroopan riippuvuus venäläisestä fossiilienergiasta rahoittaa joka päivä Putinin sotakassaa. Suomen kannalta öljyn, kivihiilen ja sähkön tuonti on katkaistavissa nopeasti ja kaasun kanssa on edettävä niin pian kuin mahdollista”, sanoo Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. 

Suomi vuokraa yhdessä Viron kanssa LNG-terminaalialuksen. Laivoilla kuljetettava nesteytetty maakaasu (LNG) monipuolistaa maakaasun hankintalähteitä. 

”Yhteinen LNG-terminaalialus Viron kanssa on hyvä ja perusteltu hankinta, joka tukee toimitusvarmuutta ja Venäjän kaasuhanojen sulkemista. Tulevaisuuden ratkaisuja ei pidä tehdä fossiilisten varaan, mutta nestemäinen maakaasu on nopein tapa korvata venäläistä putkikaasua”, Säkkinen painottaa. 

EU:n komission tiedonannossa Venäjän kaasun korvaamisesta LNG:n tuonti kattaa noin puolet vuoden 2022 aikana tarvittavista toimista. Suomessa maakaasu vastaa vain noin viittä prosenttia energiankulutuksesta, mutta sen merkitys yksittäisille teollisuuslaitoksille on suuri. 

Hallitus osoittaa myös satoja miljoonia euroja puhtaan energian hankkeisiin.  

IPCC:n maanantaina julkaistu ilmastoraportti painottaa nopeiden toimien tärkeyttä tällä vuosikymmenellä. Toisaalta esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima ovat raportin mukaan jo selvästi kilpailukykyisempiä kuin fossiiliset polttoaineet. 

”Fossiilisen energian alasajo on nyt tärkeää sekä ilmaston että turvallisuuden takia. Suomen ja Euroopan energiaomavaraisuus rakentuu uusiutuvan energian ja ydinvoiman varaan. On oikein, että hallituksen pääpaino on puhtaan energian edistämisessä. Nyt ei pidä tehdä toimia, jotka lukitsevat Suomen fossiilisiin polttoaineisiin”, Säkkinen korostaa. 

Olennaista on saada liikkeelle yksityisiä investointeja. Mikään julkinen raha ei riitä kattamaan Venäjästä irtautumisen ja ilmastotavoitteiden vaatimia investointeja energian tuotantoon, energiatehokkuuteen ja energiajärjestelmiin.  

”Sujuva luvitus on välttämätöntä, jotta energiainvestoinnit eivät jämähdä lupaprosesseihin. Kehysriihessä linjattu ohituskaista vihreille investoinneille ja lupa- ja valituskäsittelyn lisäresurssit tulevat tarpeeseen. Vakaasta ja ennustettavasta investointiympäristöstä on pidettävä huolta myös jatkossa”, Säkkinen sanoo. 

Keskuskauppakamari kannustaa arvioimaan myös muita sääntelytoimia, jotka edistävät puhtaita energiainvestointeja. Tällainen on esimerkiksi ydinenergialainsäädännön ripeä uudistaminen siten, että se edistää pienydinreaktoreiden (SMR) kehittämistä ja käyttöönottoa. 

Keskuskauppakamari järjestää 8.4. klo 8.30 ajankohtaiskatsauksen Venäjän sodan vaikutuksista energiaan. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa https://tapahtumat.kauppakamari.fi/tietoisku_vaikutukset_energiaan_080422. 

Teppo Säkkinen

Johtava asiantuntija, Elinkeino- ja ilmastopolitiikka

+358 50 516 2868

Kategoriat:Energia, Teppo Säkkinen