Keskuskauppakamarin hallinnoimat välittäjäkokeet muuttuvat sähköiseksi

Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamarissa on käynnissä välittäjäkokeiden (LKV ja LVV) sähköistämisprojekti, jonka tavoitteena on, että välittäjäkokeet on mahdollista suorittaa tulevaisuudessa sähköisesti. Projekti toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa. Sähköisesti suoritettaviksi kokeet muuttuvat vuoden 2021 aikana.

Keskuskauppakamari järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa kiinteistönvälittäjäkokeen ja vuokrahuoneiston välittäjäkokeen. Kokeiden hyväksytty suorittaminen antaa oikeuden käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä (LKV) tai vuokrahuoneiston välittäjä (LVV).

Välittäjäkokeet on tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa sähköisesti vuoden 2021 aikana.

”Sähköinen koe mahdollistaa välittäjäkokeiden suorittamisen useamman kerran vuodessa joustavasti eri ajankohtina. Tämä palvelee ennen kaikkea kiinteistöalan toimijoita”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri.

Luotettavuus ja helppokäyttöisyys avainasemassa

Sähköisen kokeen suorittaminen on tarkoitus tehdä mahdollisimman helpoksi ja osallistumismahdollisuuksia on aikaisempaa enemmän. Välittäjäkoelautakunta onkin jo pitkään halunnut löytää vaihtoehtoisia malleja välittäjäkokeen suorittamiseen.

”Kaksi koekertaa vuodessa on ilman muuta liian vähän. Nyt pitkäaikainen toiveemme on toteutumassa ja kaikki lautakunnan jäsenet odottavat innostuneina uutta järjestelmää”, Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan puheenjohtaja Tapio Nevala sanoo.

Nevalan mukaan haasteita tuo se, että jokainen koe täytyy saada vaativuudeltaan samantasoiseksi. Kokeen pitää myös oikealla tavalla mitata käytännön työssä tarvittavaa ammattitaitoa ja osaamista.

Sähköiseen kokeeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä tiedotetaan hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä suorituskertoja.

Seuraavat välittäjäkokeet järjestetään 21.11.2020 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Kyseinen koekierros toteutetaan vielä perinteisessä muodossa.

Lue lisää välittäjäkokeista: https://kauppakamari.fi/palvelut/tutkinnotjakokeet/

Kategoriat:Tutkinnot, Erkko Meri