Kiinteistömarkkinoiden hiljeneminen näkyy etenkin asuntomarkkinoilla – pienet asunnot uhkaavat jäädä käsiin jopa pääkaupunkiseudulla

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamarin auktorisoiduille kiinteistöarvioijille tekemään kyselyn mukaan kiinteistömarkkina on hiljentynyt vuoden aikana selvästi. Arvioijista 73 prosenttia kertoi sekä asunto- että toimitilamarkkinan hiljentyneen kuluvana vuonna. Muutos viime vuoteen on merkittävä: vuosi sitten 65 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioijista katsoi markkinan päinvastoin vilkastuneen. Hiljentyminen koskee erityisesti asuntokauppaa, mutta myös toimitilamarkkinoilla on hiljentymisen merkkejä, kun sijoittajat ovat tulleet varovaisemmiksi. Osin toimitilamarkkina vetää kuitenkin vielä hyvin. 

Keskuskauppakamarin syksyllä tehtyyn kyselyyn vastasi yli sata auktorisoitua arvioijaa. Vastanneista kiinteistöarvioijista peräti 73 prosenttia katsoo kiinteistömarkkinan hiljentyneen kuluvan vuoden aikana. Vain neljä prosenttia vastaajista katsoo markkinan vilkastuneen ja 22 prosenttia katsoo sen pysyneen ennallaan. Kyselyn tulos oli täysin päinvastainen viime vuoteen verrattuna, jolloin 65 prosenttia vastaajista katsoi markkinan vilkastuneen.  
 
”Alkuvuodesta kauppa kävi vielä hyvin, mutta epävarmuustekijöiden lisääntyessä markkinat hiljenivät. Asuntokohteista erityisesti pienten asuntojen kauppa on hidastunut. Myös arvoasuntojen kauppa takkuilee. Hyväkuntoisia, uudehkoja ja hyvällä sijainnilla olevia perheasuntoja menee kuitenkin vielä hyvin kaupaksi. Myyntiajat ovat pidentyneet ja ostajat ovat tulleet varovaisemmiksi”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju. 
 
Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöjen arvonmäärityksen ammattilaisia. AKA-arvioijia käytetään tyypillisesti hieman haastavimmissa kiinteistökaupoissa ja arvonmääritystilanteissa, vakuusarvioinneissa, ositus- ja perinnönjakotilanteissa sekä kiinteistösijoituskohteiden arvioinnissa. 

”Kyselymme avoimissa vastauksissa näkyy asuntokohteiden osalta selvästi se, että sähkölämmitteiset kiinteistöt eivät ole nyt suosiossa. Ostajat ovat selkeästi harkitummin liikkeellä ja kunnon sekä sijainnin merkitys on korostunut entisestään”, sanoo Harju. 

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi myös asuntokaupan hyytyvän jonkin verran, mutta romahduksesta ei voida puhua. 
 
“Korkojen nousu tulee jatkossa haastamaan yhä enemmän asuntomarkkinoita ja hyydyttämään kauppaa. Mitään romahdusta ei silti ole odotettavissa, mutta epävarmuutta kylläkin. Rahapolitiikan kiristyminen osuu tilanteeseen, jossa uusien asuntojen tarjonta on poikkeuksellisen voimakasta ja yleinen suhdannetilanne heikkenemässä. Siksi hinnoissa voi olla laskupainetta pitkästä aikaa myös kasvukeskuksissa”, sanoo  Appelqvist. 

Toimitilasijoittajat varovaisia – sähkölämmitteisten hallien suhteen nihkeää 

Keskuskauppakamarin kyselyn mukaan toimitilamarkkinat vetävät tietyiltä osin edelleen, joskin sijoittajat ovat tulleet varovaisimmiksi ja isompia hankkeita saatetaan lykätä. Toimitilamarkkinan hiljenemiseen vaikuttaa yleisen epävarmuuden lisäksi etenkin inflaation vaikutus tuotto-odotuksiin. Myös kohteiden rahoitus on vaikeutunut.  

”Kivijalkamyymälöiden ja vanhojen, muuntojoustamattomien toimistotilojen suhteen transaktioita tehdään hyvin nihkeästi. Logistiikka- ja varastokiinteistöt vetävät edelleen. Hallikiinteistöjen osalta tilanne on ristiriitainen. Hyväkuntoisista, isolla pihalla ja nosto-ovella varustetuista hallikiinteistöistä on pulaa, kun samanaikaisesti huonokuntoiset ja huonolla sijainnilla olevat sähkölämmitteiset hallit jäävät käsiin”, sanoo Harju. 

Maa- ja metsätalouskiinteistöihin erikoistuneiden arvioijien mukaan metsämaan kysyntä on edelleen säilynyt hyvällä tasolla ja myös peltomaalle löytyy kysyntää, jos sijainti on oikea. Polttoainekuluja säästääkseen viljelijät viljelevät viljat kauempana ja tuorerehun lähellä. Kaikkialla pellot eivät kuitenkaan mene enää kaupaksi ja maatalousrakennusten kysyntä on paikoin jopa romahtanut.   

Keskuskauppakamarin auktorisoiduille kiinteistöarvioijille tekemä kysely toteutettiin verkkokyselynä syksyllä 2022. Tuloksista puhutaan Keskuskauppakamarin Suuressa kiinteistönarviointipäivässä 12.10. 

Kategoriat:Kiinteistönarviointi, Raisa Harju