Osinkoverotukseen tarvitaan ripeä täsmäkorjaus – kokonaisuudistusta selvitettävä 

Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala. Kuva: Elmo Eklund.

Julkisuuteen noussut someyrittäjien holdingyhtiöihin liittyvä osinkoverosuunnittelu olisi mahdollista tilkitä pienellä lakimuutoksella. Asiasta syntynyt keskustelu on osoitus siitä, että osinkoverojärjestelmämme kohtelee yrityksiä eri tavoin liiketoiminnan luonteesta riippuen. Osinkoverotuksen muutoksille on siis tarvetta, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.

“Perusteita osinkoverotuksen laajemmalle uudistamiselle tulevaisuudessa on olemassa. Muutokset tulee toteuttaa kuitenkin huolellisen valmistelun pohjalta, sillä Suomen tulee säilyä jatkossakin kilpailukykyisenä ja kasvua tukevana toimintaympäristönä omistajayrittäjille”, Viitala sanoo.

Julkisen keskustelun kohteena olevissa tilanteissa kyse on ollut tavanomaisesta yritysjärjestelyn yhteydessä tapahtuvasta yrityksen arvonmäärityksestä, jolla voi kuitenkin olla vaikutusta myös osinkoa jakavan yhtiön nettovarallisuuteen.

”Hännän ei tule heiluttaa koiraa. Esillä olleissa tilanteissa osinkoverotuksen pohjana oleva nettovarallisuus on voinut kasvaa merkittävästi osakevaihtoon sovellettavien arvostusperiaatteiden mukaisesti. Kyse on siis ensisijaisesti osakevaihtoon liittyvästä verotusperiaatteesta, jonka muuttaminen tai täsmentäminen on tarvittaessa mahdollista”, sanoo Viitala.

Viitala huomauttaa, että pidemmällä aikavälillä on perusteltua pohtia, onko tarkoituksenmukaista ylläpitää nykyistä nettovarallisuuteen perustuvaa osinkoverojärjestelmää.

“Someyrittäjiä koskeva keskustelu on jälleen yksi osoitus siitä, että osinkoverojärjestelmä kohtelee yrityksiä eri tavoin esimerkiksi liiketoiminnan luonteesta riippuen”, Viitala sanoo.

Hallitusohjelman mukaan listaamattomien yritysten osinkoverohuojennus säilyy muuttumattomana. Perusteita osinkoverojärjestelmän laajemmalle uudistamiselle tulevaisuudessa on kuitenkin olemassa.

”Uuden mallin tulisi kohdella eri toimialojen yrityksiä yhdenvertaisesti eikä yrityksen nettovarallisuuden koostumuksella tulisi olla vaikutusta osinkoverotukseen. Myös listaamattomien ja listattujen yritysten osinkoverotuksen eroja voitaisiin kaventaa nykyisestä esimerkiksi luopumalla ansiotulo-osingoista. Olennaista on lopulta osinkoverotuksen taso, jossa tulee edelleen huomioida myös yrityksen voitoistaan maksamat verot. Suomen tulee säilyä jatkossakin kilpailukykyisenä ja kasvua tukevana toimintaympäristönä omistajayrittäjille”, katsoo Viitala.

Viitalan mukaan muutokset tulisi toteuttaa huolellisen valmistelun pohjalta.

“Valmistelussa tulisi olla pöydällä myös yhteisöverokannan kilpailukykyinen taso tulevaisuudessa ja ansiotuloverotuksen kireän progression lieventäminen erityisesti ylimmissä tuloluokissa”, Viitala sanoo.

Tomi Viitala

Johtava veroasiantuntija

+358 45 7731 2025

Kategoriat:Verotus, Tomi Viitala