Toimitusjohtajalla ei ole irtisanomissuojaa

Keskuskauppakamarin lakiasiat-yksikköä vetävä varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Irtisanomisista on keskusteltu suuntaan jos toiseen viime viikkoina. Yksi erikoinen piirre keskustelussa on se, että toimitusjohtajien palkitsemiseen liittyvä julkinen paheksunta on muuttunut toimitusjohtajan irtisanomissuojan puutteen ihmettelyksi.

Toimitusjohtaja on osakeyhtiön toimielin, jolla ei ole työsuhdetta eikä siten työsuhdeturvaa. Osakeyhtiön hallitus voi milloin tahansa erottaa toimitusjohtajan ilman mitään perustetta. Tämän vuoksi toimitusjohtajalla on yleensä johtajasopimus, jossa sovitaan irtisanomiskorvauksesta, mikäli toimitusjohtaja ei ole omilla toimillaan aiheuttanut irtisanomista. Korvauksen suuruus vaihtelee merkittävästi, mutta vastaa PK-sektorilla usein toimitusjohtajan kuuden kuukauden kiinteää palkkaa. Suuryrityksissä korvaus voi olla selvästi suurempikin.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Jos hallitus havaitsee, ettei toimitusjohtaja kykene edistämään tätä tavoitetta, hallitus päätyy yleensä irtisanomaan toimitusjohtajan. Irtisanominen voi perustua myös erinäisistä syistä aiheutuvaan luottamuspulaan. Mitään perusteluvelvollisuutta hallituksella ei ole.

Huonoja päätöksiä tekevä hallitus voi toki joutua vaihdetuksi jopa kesken toimikauden tai viimeistään seuraavassa yhtiökokouksessa, jos osakkeenomistajat eivät hyväksy hallituksen toimintaa. Myöskään hallituspaikka ei ole työsuhde, eikä siihen sisälly irtisanomissuojaa. Mitään irtisanomiskorvausta ei lain perusteella erotetulle hallituksen jäsenelle makseta, eikä korvauksesta ole tapana myöskään sopia.

Pörssiyhtiöissä toimitusjohtajapestien tuulisuus näkyy selvästi, sillä niiden keskimääräinen kesto on vain runsaat 5 vuotta. Vuonna 2017 pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista vaihtuikin 13 prosenttia. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin maaliskuussa 2018 julkistamasta selvityksestä Huipulla tuulee – Vaihtuvuus pörssiyhtiöiden johdossa.

Toimitusjohtajan asema on siis ratkaisevasti toinen kuin työsuhteisen henkilön. Laki asettaa työntekijöille tiukan irtisanomissuojan, sillä työsopimuksen voi irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Myös oikeuskäytäntö on pitänyt irtisanomiskynnystä varsin korkealla, jos irtisanominen on riitautettu.

Toimitusjohtajan tehtävä on yleensä mielenkiintoinen ja antoisa sekä varsinkin suuremmissa yhtiöissä hyvin palkittukin. Kääntöpuolena on kuitenkin täydellinen irtisanomissuojan puuttuminen. Tapauskohtaisesti ratkeaa, mikä on irtisanotun toimitusjohtajan asema työmarkkinoilla.

Teksti on julkaistu alun perin Kauppalehdessä 24.9.