Turvallinen julkisen liikenteen käyttö vaatii linjauksia – komission ohjeet julki

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood.

Euroopan komissio julkaisi tänään käytännönläheiset ohjeet jäsenmaille henkilöliikenteen rajoitusten purkamisesta. ”Komissio ehdottaa matkustajille hengityssuojaimien käyttöä, matkalippujen ostomahdollisuutta mobiililaitteilla ja desinfiointipisteitä julkisessa liikenteessä. Komissio myös kehottaa jäsenmaita harkitsemaan vapaaehtoisia koronatartuntoja jäljittävien mobiilisovellusten käyttöönottoa lisätoimenpiteenä”, Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood sanoo.  

Keskuskauppakamari korostaa, että ihmisten terveys ja taudin leviämisen estäminen on edelleen tärkein tavoite, kun rajoituksia aletaan purkamaan. Koulujen aloittaessa ja ihmisten liikkuessa on tärkeä rakentaa luottamusta siihen, että ihmiset uskaltavat lähteä liikkeelle.  “Suomen tulee julkaista omat linjauksensa heti, jotta ihmiset voivat kulkea työ- ja koulumatkansa turvallisesti”, Wood sanoo. 

Suomen toimien tulee olla yhteensovitettavat komission linjausten kanssa, muutoin vaarannetaan rajat ylittävä liikenne. Yleisten ohjeiden lisäksi, komissio on listannut lento-, laiva-, juna ja linja-autoliikenteelle yksityiskohtaisempia ohjeita. Komissio korostaa luottamuksen rakentamista. Matkustajille on selkeästi kerrottava vaaditut toimet ja yhteistyötä tarvitaan terveysviranomaisten kanssa. 

”Esimerkiksi lentoliikenteessä vaadittavien käytänteiden tulisi olla yhdenmukaisia lähtö- ja saapumisasemilla. EU-tasolla työstetään parhaillaan suosituksia ilmailun terveyssuosituksiksi, jotka tullaan antamaan lähiaikoina”, Wood sanoo.  Jäsenmaiden päätökset rajoitusten purkamiseksi tulisi perustua komission tänään antamaan suositukseen sisärajojen avaamisesta. Kansainvälisen henkilöliikenteen osalta on tärkeää, että jäsenmaat toimivat yhteistyössä ja koordinoidulla tavalla kun rajoituksia puretaan. 

Koronakriisin vaikutukset henkilöliikenteeseen ovat olleet merkittäviä. Lentoliikenne ja laivamatkustaminen on vähentynyt 90 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja kansainvälinen junaliikenne on pysähtynyt lähes kokonaan. Liikennettä avattaessa matkustajien turvallisuuden lisäksi on huolehdittava alan ammattilaisista.  

”Kuljetusalan ammattilaisia tulee suojella henkilökohtaisten suojien ja matkustajista erottavien pleksien avulla. Operaattoreiden ja palveluntarjoajien tulee noudattaa yleisiä ohjeita kuljettajien suojauksesta sekä huomioida kuljetusten erityispiirteet, kuten linja-autoissa matkustajien tulee käyttää takaovea ja taksien kuljettajille tulisi antaa hengityssuojaimet ja desinfiointiaineet käyttöön”, Wood sanoo.    

Lisätietoja: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_transportservices.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_freemovement.pdf

Kategoriat:Liikenne, Koronakriisi, Päivi Wood