Välimiesmenettelylain uudistus hallitukselta oikea teko – kasvattaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä

Välimieslautakunnan pääsihteeri Sanna Kaistinen. Kuva: Liisa Takala.

Välimiesmenettelylain uudistaminen uuden hallituksen toimesta avaa Suomelle mahdollisuuden kasvattaa kansainvälistä kilpailukykyään oikeudenhoidon alalla. Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivan välimieslautakunnan pääsihteeri Sanna Kaistinen on tyytyväinen, että hallitusohjelmassa sitoudutaan valmistelemaan tarpeelliset säädösmuutokset ja modernisoimaan välimiesmenettelylaki vastaamaan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä. Lakimuutos tuo mahdollisuuden myös kasvattaa Suomen markkinaosuutta kansainvälisten riitojen ratkaisussa ja tuoda näin lisätuloja Suomeen.

”Lakiuudistuksen myötä Suomeen on mahdollisuus saada kansainväliset standardit täyttävä moderni välimiesmenettelylaki, jolloin suomalainen riidanratkaisu pystyy aikaisempaa merkittävästi paremmin palvelemaan kansainvälistyneen elinkeinoelämän tarpeita sekä houkuttelemaan myös ulkomaalaisia välimiesmenettelyn käyttäjiä ja riitoja ratkaistavaksi Suomeen ja suomalaiseen välimiesmenettelyyn”, Kaistinen sanoo.

Keskuskauppakamari on jo pitkään tehnyt työtä sen eteen, että Suomen välimiesmenettelylaiksi omaksuttaisiin YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan UNCITRAL:n niin sanottu mallilaki. Mallilaki ilmentää välimiesmenettelyn parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Kaistisen mukaan välimiesmenettelyn merkitys kriittisenä osana oikeudenhoitoa ja oikeusturvan saatavuutta on korostunut viime vuosina.

”Suomella on uuden, nykyaikaisen ja kansainväliset tarpeet täyttävän välimiesmenettelylain myötä mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan rajat ylittävien riitojen ratkaisussa. Lisäksi välimiesmenettelyn kasvava käyttö kotimaisissa liike-elämän riidoissa parantaa osaltaan julkisen oikeudenhoidon ruuhkautunutta tilannetta”, Kaistinen sanoo.

Lakiuudistuksella on Kaistisen mukaan näin ollen merkittävä positiivinen vaikutus Suomelle.

”Uudet, rajat ylittävät riidanratkaisutapaukset tuovat tuloja Suomeen ja tukevat Suomen kehittymistä keskeiseksi kansainväliseksi liike-elämän riitojen ratkaisupaikaksi. Näin välimiesmenettelyn taloudelliset vaikutukset levittäytyvät laajalti yhteiskuntaan”, Kaistinen sanoo.

Kategoriat:Lainsäädäntö, Sanna Kaistinen