Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro tulee jälleen tarpeeseen

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki pitää valtiovarainministeriön maanantaina julkistetun virkamiespuheenvuoron arvioita Suomen julkisen talouden tilasta realistisina ja maanläheisinä. Hänen mukaansa puheenvuoro tarjoaa vastapainoa puolueiden ennen vaaleja esittämille menonlisäyksille, jotka eivät kaikki nykyisessä taloustilanteessa ole mahdollisia. 

Mauri Kotamäki kuvattuna Helsingissä torstaina 30. elokuuta 2018. Kuva: Roni Rekomaa.

Valtiovarainministeriön puheenvuoron tarkoitus on luoda tilannekuva talouden nykytilasta ja talouspolitiikan liikkumavarasta. Se antaa myös arvion siitä, mitä julkisen talouden tilanteen parantamiseksi pitää tehdä.

Valtiovarainministeriön mukaan julkista taloutta on syytä sopeuttaa lähivuosina sen kestävyyden turvaamiseksi. Raportti alleviivaa, että sopeutusten rakenne, eli veronkiristysten ja menoleikkausten painotus, on pitkälti poliittinen arvovalinta. Samalla valtiovarainministeriö muistuttaa, että tila veronkorotuksille on rajallinen ja mahdolliset veronkorotukset tulisi tehdä huomioiden kansainvälinen verokilpailu sekä vaikutuksen työn tekemisen kannustimiin.

Kotamäki tukee valtiovarainministeriön arvioita.

“Kokonaisveroaste Suomessa on yli 42 prosenttia, mikä on yksi maailman korkeimmista luvuista. Julkinen velka on 60 prosentin tuntumassa, mikä tarkoittaa liian vähäistä finanssipoliittista liikkumatilaa. Näyttää selvältä, että julkisen talouden tilaa on parannettava, jotta seuraavan taantuman kohdatessa myös julkinen valta pystyy tukemaan kansantaloutta oikeasuuntaisella suhdannepolitiikalla”, hän arvioi.

Kotamäen mukaan Keskuskauppakamarissa suhtaudutaan varauksella veronkiristysiin nykytilanteessa ja nähdään, että pysyville veronkiristyksille ei ole tilaa. Pikemminkin tulisi pohtia keinoja jo ennestään korkean veroasteen kestäväksi alentamiseksi.

Kotamäki huomauttaa, että lisäksi olisi tärkeää huomata, että nykyinen hyvä taloustilanne on seurausta myös suotuisasta suhdannetilanteesta.

“Suotuisa tilanne ei saa peittää alleen edelleen tarvittavia talouspoliittisia uudistuksia. Julkisen talouden sopeuttaminen tulisi tehdä etupäässä työllisyyttä kohentaen, menoja sopeuttaen ja verotuksen rakennetta kehittäen”, hän sanoo.

Kotamäki tähdentää, että valtiovarainministeriön virkamiesarvio on tärkeä taustoitus tulevia hallitusneuvotteluja silmällä pitäen.

”Toivottavasti valtiovarainministeriön tilannekatsauksesta syntyy julkista keskustelua, ja se otetaan myös vaalikeskusteluissa huomioon. Eri näkökulmat suhteessa virkamiespuheenvuoroon on pystyttävä argumentoimaan asiapohjaisesti eikä ideologisesti. Arvovalinnat puolestaan kuuluvat päättäjille”, hän sanoo.

“Nyt esitetty arvio Suomen tilasta on kaikin puolin realistinen. Se tarjoaa vastapainoa puolueiden ennen vaaleja esittämille menolisäyksille. Monet niistä eivät nykyisessä taloustilanteessa ole mahdollisia”, hän summaa.

Lisätiedot:

Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro: Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta