Vientijohtajakysely: Kohonneet kustannukset heikentävät suomalaisten yritysten vientinäkymiä

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. Kuva: Elmo Eklund.

Kauppakamarien tuoreen vientijohtajakyselyn mukaan yli 40 prosenttia vastanneista yrityksistä kokee kohonneiden kustannusten heikentäneen vientinäkymiään. Maaliskuussa tehdyn kyselyn perusteella vastaava luku oli vain seitsemän prosenttia. Kysely paljastaa huomattavan muutoksen vientiyritysten näkemyksissä vain kahden kuluneen kuukauden aikana, toteaa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. 

Kauppakamarien vientijohtajakyselyyn vastasi lähes sata vientiä harjoittavaa kauppakamarien jäsenyritystä ympäri Suomen. Kysely tehtiin toukokuun viimeisellä viikolla. Yritykset saivat valita kolme tärkeintä tekijää, jotka heikentävät vientinäkymiä. Kohonneiden kustannusten lisäksi taantuva maailmantalous sekä geopoliittinen epävarmuus saivat tässä kyselyssä korkeammat tulokset kuin maaliskuussa. Tuolloin kyselyyn vastanneiden yritysten  kokemukseen vientinäkymistä vaikuttivat lakkojen vuoksi logistiset häiriöt.  

”Talouden suhdannetta ohjaavat isot ajurit, kuten korkopolitiikka, vientikysyntä ja kotitalouksien ostovoiman kehitys ovat kaikki olleet alkuvuodesta heikkoja, mikä näkyy myös kohonneissa kustannuksissa. Samalla on huomattavaa, että kansainväliset jännitteet ja geopoliittinen epävarmuus heijastuvat aiempaa vahvemmin kyselyymme vastanneiden vientiyritysten arvioihin vientinäkymistään”, sanoo Pohjanheimo.

Geopoliittisen epävarmuuden osuus nousi kyselyssä merkittävästi; maaliskuussa vain 14 prosenttia yrityksistä koki sen heikentävän vientinäkymiä, kun taas toukokuussa luku oli jo 36 prosenttia. Taantuvan maailmantalouden osalta vastaavat luvut olivat 36 prosenttia maaliskuussa ja lähes 60 prosenttia toukokuussa. 

”Vientijohtajakyselyn tulokset osoittavat, että haastava globaali talousympäristö sekä talouden epävarmuus vaikuttavat edelleen suomalaisyritysten vientinäkymiin sekä tulevaisuuden odotuksiin,” toteaa Pohjanheimo.

Maaliskuussa lakkojen aiheuttamat logistiset häiriöt vaikuttivat merkittävästi yritysten vientinäkymiin. Silloin noin 40 prosenttia yrityksistä koki niiden heikentävän vientinäkymiä. Toukokuun kyselyssä enää kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä koki logististen häiriöiden heikentävän vientinäkymiä.

“Luvut osoittavat, että kevään lakot haittasivat merkittävästi yritysten vientiä. Onneksi itse aiheutettu haitta eli lakot loppuivat, yrityksillä on muitakin murheita viennin suhteen riittämiin”, Pohjanheimo sanoo.

Pieniä valonpilkahduksiakin kyselyn perusteella on

“Maaliskuussa vielä 85 prosenttia yrityksistä totesi heikon kysynnän vaikuttavan vientinäkymiin, mutta toukokuun kyselyssä näin koki 67 prosenttia yrityksistä. Luku on vieläkin korkea, mutta suunta on onneksi selkeästi alaspäin,” toteaa Pohjanheimo.

Kauppakamarien vientijohtajakysely tehtiin 28.-31.5. ja siihen vastasi 93 vientiyritystä ympäri Suomen. Kolmasosa vastanneista yrityksistä työllistää yli 250 henkilöä, kolmasosa 50-249 henkilöä ja kolmasosa alle 50 henkilöä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse ja siihen pystyi vastaamaan vain yhden kerran

Kategoriat:Vienti, Päivi Pohjanheimo

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494