Yritykset ja työpaikat vaarassa – Tärkeät asiantuntijat jäävät rajalle

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Kuva: Pasi Murto

Suomen rajojen sulkeminen uhkaa pysäyttää myös teollisuutta ja johtaa laajoihin lomautuksiin Suomessa, jos yrityksen tuotannon tai muun liiketoiminnan ylläpidon kannalta tärkeät kansainväliset asiantuntijat eivät pääse maahan koronaviruskriisin aikana.

Yritykset eri puolelta Suomea ovat ottaneet kauppakamariin yhteyttä ja kertoneet kohtaamistaan haasteista. Ensisijaisesti yritykset toivovat järkeviä ja selkeitä viranomaiskäytäntöjä asiassa, kommentoi tilannetta Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.

Tällä hetkellä yritykset eivät ole saaneet Rajavartiolaitokselta tai muulta viranomaiselta varmaa tietoa siitä, päästetäänkö heidän tarvitsevansa välttämätön kansainvälinen työvoima maahan. Lopullinen päätös on tehty vasta rajanylityspaikalla, mikä ymmärrettävästi on erittäin haastavaa yritysten näkökulmasta.

Keskuskauppakamarin asiantuntija Mikko Valtonen on tyytyväinen siihen, että työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on perustettu työryhmä, joka yrittää mahdollisimman nopeasti selkeyttää välttämättömään työvoimaan liittyviä rajauksia. Jos linjauksista saadaan järkeviä, helpottuu monien yritysten tilanne ja työpaikat pystytään turvaamaan. Kauppakamarit ovat keränneet TEM:n työryhmän käyttöön yritysten kohtaamia haasteita ja toivovat, että ne huomioidaan työryhmän työssä.

”Odotamme, että TEM:n työryhmä ottaa huomioon huoltovarmuuden lisäksi myös muita toimialojen kannalta kriittisiä työsuorituksia, kuten huolto- ja asennustöitä, jotka eivät siedä viivästyksiä ja joilla olisi merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan. Tässä on kyse myös siitä, että pystymme kriisin keskellä pitämään suomalaiset yritykset pystyssä ja turvaamaan ihmisten työpaikat”, toteaa Valtonen.

”Yritykset ymmärtävät kansanterveyden kannalta tiukat maahantulorajoitukset, mutta ovat valmiita huolehtimaan siitä, että nämä tuotannon ylläpitämisen kannalta kriittiset kansainväliset asennus- tai huoltoammattilaiset saadaan maahan tavalla, joka minimoi terveysriskit”, korostaa johtaja Vuori.

Suomalaisten vientiyritysten tuoreen palautteen mukaan asia on sekaisin myös muualla Euroopan unionissa. Jokainen jäsenmaa toimii omalla tavallaan. Tämä iskee myös suomalaisten teollisuusyritysten palveluliiketoimintaan. Vuoren mukaan myös EU:ssa pitäisi nopeasti löytää yhteinen linja. Komission pitäisi selkeyttää työvoiman liikkuvuutta kriisioloissa, kuten se on jo onnistunut tekemään tavaraliikenteen osalta.       

Kategoriat:Osaaminen, Mikko Valtonen, Timo Vuori