Kaavoituksen ja luvitusten sujuvuus

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus on edellytyksiä alueiden elinvoimalle. Onnistuneet kaavoitusratkaisut luovat edellytyksiä alueiden kasvulle, yritysten kilpailukyvylle, asuntotuotannolle ja liikenteen sujuvuudelle. Toimivien kaavoitusratkaisujen avulla voimme myös edistää kestäviä liikenneratkaisuja ja kestävää kehitystä.

Me näemme, että kaavoitusprosessien kestoa voitaisiin lyhentää sujuvoittamalla prosessia. Kaavoitusprosessille tulisi saada enimmäisaika, kaavoja tulisi myös luokitella kiireellisyysjärjestykseen tärkeyden perusteella ja vähämerkityksellisten kaavojen käsittelyä tulisi keventää. Nämä ovat meille tärkeitä asioita käynnissä olevassa maankäyttö -ja rakennuslain uudistamisessa.

”Kaavoitusprosessien kestoa voitaisiin lyhentää sujuvoittamalla prosessia.”

Kaavoituksen hitaus nostaa asuntojen hintoja ja estää investointeja. Niin isot kuin pienetkin investoinnit pitäisi saada liikkumaan ilman, että pelkona on juuttuminen valituskierteeseen. Me näemme, että kaavoituksen painopisteenä on oltava alueen käytön suunnittelu rakennussuunnittelun sijaan.

Sujuvalla kaavoituksella pystytään myös helpottamaan kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista. Riittävällä asuntotuotannolla on suuri merkitys työvoiman liikkuvuudelle ja näemme, että kunnat on velvoitettava kaavoittamaan riittävästi tonttimaata ja valtion on sidottava kasvukuntien rahoitusta kohtuuhintaisen asumien kaavoittamiseen.

Haluamme, että tarpeettomasta rakentamisen säätelystä luovuttaisiin. Ylettömän yksityiskohtaiset määräykset rakennusten ulkoasusta tai ympäristöstä eivät ole tarkoituksenmukaisia ja lisäävät hallinnollista taakkaa viranomaisille ja hakijoille. Vaatimukset asuntojen koosta ja autopaikoista ja kaikkia asuntoja koskevista esteettömyysmääräyksistä eivät ole välttämätöntä säätelyä.