Verokiilalaskuri 2019

kiinteistö

Verokiila­laskuri

Palkansaaja arvostaa palkasta käteen jäävää rahamäärää. Yritykselle merkityksellistä on palkkauksen kokonaiskustannus.
Verokiilalaskurin avulla näet työnantajan palkkakustannuksen sekä työntekijän käteen jäävän tulon vuonna .

euroa kuukaudessa
viikkoa vuodessa Lomaa kertyy keskimäärin viisi viikkoa vuodessa.
päivää vuodessa Työntekijä on sairaslomalla keskimäärin 10 päivää vuodessa.
Laskennan taustat

Kuukausi­palkkasi on

Lomarahasi on silloin noin € / kk
Josta saat itsellesi
Ansiotuloverot ja vakuutusmaksut ovat

= verokiilasi
Työnantajallesi maksettavaa kertyy
100 euron palkankorotuksesta työnantaja maksaa € ja sinulle jää käteen €.
% % % %
Asset 11

Nettopalkka

eli käteen jäävä palkkasi.

Asset 11

Ansiotuloverot

Palkasta maksettava kunnallisvero, valtion tulovero, YLE-vero sekä kirkollisvero kirkkoon kuuluvilta. Työnantaja pidättää ennakkoverot palkasta ja tilittää ne Verohallinnolle. Jos palkasta ei ole pidätetty riittävästi ennakkoveroja, maksat puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona.

Asset 11

Työntekijän vakuutusmaksut

Työntekijä maksaa verojen lisäksi osuuden veronluonteisista vakuutusmaksuista, joita ovat työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutusmaksu. Työeläkemaksulla rahoitetaan eläkkeitä. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan pääasiassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Sairausvakuutusmaksulla rahoitetaan sairauden hoidon aiheuttamia kustannuksia, lyhytaikaista työkyvyttömyyttä sekä raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamia etuusmenoja. Työnantaja pidättää maksut palkasta ja tilittää ne vakuutusyhtiölle (työeläkemaksu), Työllisyysrahastolle (työttömyysvakuutusmaksu) ja Verohallinnolle (sairasvakuutusmaksu).

Asset 11

Työnantajan vakuutusmaksut

Työnantaja maksaa palkan lisäksi veronluonteisia vakuutusmaksuja, joita ovat työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu sekä sairasvakuutusmaksu. Työeläkemaksulla rahoitetaan eläkkeitä. Tapaturmavakuutus kattaa työhön liittyvät tapaturmat, vammat ja ammattitaudit. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan pääasiassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Sairausvakuutusmaksulla rahoitetaan sairauden hoidon aiheuttamia kustannuksia, lyhytaikaista työkyvyttömyyttä sekä raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamia etuusmenoja. Työnantaja tilittää sekä oman että työntekijän osuuden maksuista vakuutusyhtiölle (työeläkemaksu, tapaturmavakuutus), Työllisyysrahastolle (työttömyysvakuutusmaksu) ja Verohallinnolle (sairasvakuutusmaksu).

Näin vuotesi jakautuu:

Töissä
kuukautta
päivää
  • Töissä kuukautta päivää
  • Lomalla päivää
  • Arkipyhiä päivää
  • Sairaslomalla päivää

Työssäolo­kuukauden hinta:

Jos palkkakustannuksesi jaetaan todellisille työssäolokuukausille, yhden kuukauden hinnaksi tulee: