Palkitse vastuullisesti verotus huomioon ottaen

Verot ovat ikävä lahja, joten on vastuullista varmistaa lahjan verokohtelu yllätysten välttämiseksi. Työntekijää voi kuitenkin merkkipäivänä tai yrityksen juhlana hyvin muistaa verovapaasti kohtuullisella lahjalla.

Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo työnantajalta saatujen etuuksien olevan lähtökohtaisesti ennakonpidätyksenalaista palkkaa ja työntekijän veronalaista tuloa. Poikkeuksena ovat tavanomaiset ja kohtuulliseksi määritellyt lahjat työntekijöille.

Työnantaja voi muistaa työntekijää verovapaalla lahjalla työntekijän merkkipäivänä, eli 40-, 50-, 60- tai 70-vuotispäivänä, naimisiinmenon tai eläkkeelle jäämisen tai pitkäaikaisen palveluksessa olon kunniaksi.

”Yrityksessä tulisi olla yhtenäinen käytäntö koko henkilöstölle. Määrittely voidaan kirjata esimerkiksi intraan, jossa kerrotaan, missä tilanteessa lahja annetaan ja mikä merkkipäivälahjan arvo on”, sanoo Kujanpää.

Tavanomaiseksi ja kohtuulliseksi katsottavan merkkipäivälahjan arvo saa Verohallinnon ohjeen mukaisesti olla enintään lahjansaajan 1–2 viikon bruttopalkan arvo. Olennaista merkkipäivälahjassa on, että lahja on työnantajan valitsema, kuten jokin esine, pääsylippu, palvelu tai vastaava – ei yleinen lahjakortti.

”Lahjakorttikin voi olla verovapaa lahja, jos se on kohdistettu tiettyyn tavaraan tai palveluun. Lahjakorttia, joka oikeuttaa minkä tahansa tavaran tai palvelun hankintaan, ei voi verovapaasti antaa, sillä ne katsotaan verotuksessa aina palkaksi”, esittää Kujanpää.

Työnantaja voi antaa verovapaasti myös vähäisiä läksiäis- tai joululahjoja. Hyvänä nyrkkisääntönä on, että lahjan arvo saa olla yhteensä 100 euroa vuodessa työntekijää kohden, ja käytännön tulee koskea koko henkilökuntaa. ”Tämänkin lahjan olisi oltava jokin tavara tai työnantajan määrittelemä lahjakortti. Jos työntekijälle annetaan rahaa tai avoin lahjakortti, katsotaan se verotettavaksi palkaksi”, Kujanpää muistuttaa.

”Tulkinnanvaraisissa tilanteissa työntekijälle annettavan lahjan verokohtelu on hyvä varmistaa etukäteen Verohallinnolta”, Kujanpää sanoo.

Verovapaasti voi palkita vaikkapa ansiomerkein! Tutustu ansiomerkkien valikoimaan.