Reka Kaapelille on tärkeää kohdella henkilöstöä tasa-arvoisesti

Reka Kaapelin henkilöstötilaisuudessa elokuussa 2022 ansiomerkkejä jakoivat toimitusjohtaja Jukka Poutanen ja henkilöstöjohtaja Jari Haapala. Ansiomerkin vastaanotti Ruotsin myyntipäällikkö Sam Forsbeck. Kuva: Reka Kaapeli Oy

Reka Kaapelin kulttuuriin kuuluu pitkän kokemuksen ja osaamisen arvostaminen sekä henkilöstön tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tämä näkyy muistamiskäytänteissä – pitkistä työurista palkitaan yrityksessä ansiomerkein.

Reka Kaapeli Oy toimittaa kaapeliratkaisuja uusiutuvaan energiantuotantoon, verkonrakennukseen, teollisuuteen sekä asuin- ja toimistorakentamiseen. Yhtiön päämarkkina-alueita ovat kotimaan ohella muut Pohjoismaat ja Baltia, ja sen kolme tuotantolaitosta sijaitsevat Suomessa.

Reka Kaapelin henkilöstöjohtaja Jari Haapala kertoo vastuullisuuden olevan osa yrityksen liiketoimintaa ja tärkeänä osana vastuullisuutta henkilöstöstä huolen pitäminen. Henkilöstön tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu on heille tärkeää.

Haapala kertoo yrityksen kulttuuriin aina kuuluneen sitoutumisen ja pitkän kokemuksen arvostamisen, minkä vuoksi palveluvuosimuistaminen on luonnollinen osa muistamiskäytäntöjä. He ovat halunneet luoda työehtosopimukseen pohjautuvat käytännön päälle myös oman palvelusvuosimuistamisen, johon kuuluu rahamuistaminen ja Keskuskauppakamarin ansiomerkki.

”Keskuskauppakamarin ansiomerkkejä arvostetaan ja ne ovat tunnettuja”, kuvailee Haapala.

Ansiomerkein muistamista jo vuodesta 1976

Reka Kaapeli on perustettu vuonna 1961, ja ansiomerkein muistaminen alkoi yrityksessä jo vuonna 1976, 15 vuoden vuosimerkeillä kahdelle työntekijälle, jotka olivat olleet töissä yrityksen perustamisesta alkaen.

Haapala kertoo, että tähän vuoteen mennessä ansiomerkkejä on jaettu jo lähes 600 kappaletta. Suurin osa on 15-vuotismerkkejä, ja yli 25 vuoden ansiomerkkejäkin on saatu jakaa jopa 145. Myös 45 palvelusvuodesta on saatu muistaa muutamia henkilöitä. Henkilöstöä Reka Kaapelilla on tällä hetkellä 270.

”Vuodesta 1976 asti ollutta käytäntöä voi kehua. Maailma on nykyisin kovin erilainen ja paljon on muuttunut, mutta ihmisten arvostus on yhä samalla tavalla taustalla. Olemme halunneet ylläpitää perinnettä ja osoittaa arvostuksemme pitkiä työuria kohtaan”, kertoo Haapala.

Selkeät käytänteet luovat tasa-arvoa

Haapala kertoo muistamiskäytänteiden systemaattisuuden ja oikeudenmukaisuuden olevan tärkeää, joten Reka Kaapelilla on määritelty selkeästi käytänteet eri tilanteisiin.

Palvelusvuosimuistaminen on Haapalan mukaan yksi osa muistamis- ja palkitsemiskäytäntöjä. Esimerkiksi itsensä kehittämiseen kannustetaan, ja muuhun palkitsemiseen on omat moninaiset käytäntönsä.

Ansiomerkkien suhteen on pohdinnan tuloksena päätetty muistaa 15 ja 25 vuodesta, ja siitä eteenpäin viiden vuoden välein. Mukana palvelusvuosimuistamisen käytänteessä ovat kaikki myyntitoimistot Pohjoismaissa, eli tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Ansiomerkit jaetaan yhteisessä juhlassa

Ansiomerkit jaetaan Reka Kaapelilla aina kerran vuodessa henkilöstön yhteisessä tilaisuudessa, joka sisältää yhteisen ruokailun, ansiomerkkien jakamisen ja illanvieton.

”Ansiomerkkien jakaminen on olennainen ja odotettu osa juhlaa. Ansiomerkkejä pidetään meillä hyvänä käytänteenä”, kertoo Haapala.