Vierasblogi: Pk-yritysten vientiin lisää kilpailukykyä luottovakuutuksella ja remburssilla

Rahoituspäällikkö Erno Ihto, Finnvera Oyj. Kuva: Finnvera

Finnveran, Suomen Yrittäjien sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä teettämä pk-barometri julkistettiin nyt syyskuun alussa. Tämän kyselytutkimuksen mukaan odotukset viennin kehityksestä ovat vahvistuneet ja erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset aikovat kasvattaa kansainvälistymispanoksiaan.

Suora vienti on tavanomainen tapa aloittaa kansainvälistyminen. Pk-barometrin mukaan suomalaiset pk-yritykset edellyttävät usein viennissä ostajalta ennakkomaksua. Toisaalta, useat pk-yritykset antavat rohkeasti laskulla maksuaikaa ilman luottovakuutusta. Hyvin harva pk-viejä luottovakuuttaa laskusaataviaan ja vielä harvempi käyttää remburssia.

Olemmeko kilpailukykyisiä viennissä, jos vaadimme aina 100 prosentin ennakkomaksua? Onko luottoriskien hallinta kunnossa, jos myymme luotolla ulkomaiselle ostajalle omalla riskillä? Häviämmekö vientikauppoja, koska emme osaa käyttää luottovakuutusta ja vahvistettua remburssia?

Luottovakuutuksella yritys voi suojata myyntisaatavansa luottoriskeiltä, kuten asiakkaan maksukyvyttömyydeltä, yrityssaneeraukselta tai konkurssilta. Suomessa toimii ainakin neljä yksityistä luottovakuuttajaa, joiden tarjontaa Finnvera täydentää vientisaatavatakuulla. Tällä takuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta. Takuu soveltuu hyvin raaka-aineiden, kulutus- ja kestokulutustavaroiden, puolivalmisteiden ja vastaavien tuotteiden vientiin, jossa ostajalle annettava maksuaika on enintään 180 päivää.

Vahvistettu remburssi on maksun saamisen kannalta viejälle riskittömin vientikaupan maksutapa. Suomessa on useampia pankkeja, jotka vahvistavat vientirembursseja, ja kokemukseni mukaan pankkien remburssiasiantuntijat neuvovat hyvin ammattitaitoisesti remburssin käytössä. Tarvittaessa vahvistava pankki voi käyttää Finnveran remburssitakuuta, jolla se saa suojaa remburssiin liittyviltä kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä.

Remburssi on ostajan pankin peruuttamaton sitoumus maksaa viejälle edellyttäen, että viejä täyttää remburssin ehdot. Mielestäni remburssi kannattaa vahvistaa, koska vahvistettu remburssi suojaa viejää ostajan pankkiin ja maahan liittyviltä luottoriskeiltä. Vahvistuksessa viejän oma pankki sitoutuu maksamaan remburssin määrän, kunhan viejä täyttää remburssin ehdot.

Finnverassa me koemme tärkeäksi, että pk-yritykset kykenevät suojautumaan vientikaupan luottoriskeiltä. Tämän johdosta järjestämme viennistä kasvua hakeville pk-yrityksille maksuttomia vientikaupan rahoituspajoja, joissa käydään läpi ao. yrityksen vientiin soveltuvia luottoriskien hallintatapoja (esimerkiksi luottovakuuttaminen ja vahvistettu remburssi) ja vientikauppojen rahoitusta Finnveran ja pankin yhteistyönä. Pajan tavoitteena on, että pk-yritys saa käyttöönsä työkaluja vientimyynnin kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Uskon, että pk-viejät voivat olla kilpailukykyisempiä ja voivat voittaa lisää vientikauppoja, jos ne osaavat käyttää luottovakuutusta ja vahvistettua remburssia ostajan rahoituksessa ja luottoriskien hallinnassa.

Rahoituspäällikkö Erno Ihto, Finnvera Oyj

Erno Ihto toimii kouluttajana ja asiantuntijana Kauppakamareiden järjestämässä Kasvua Viennillä -valmennuksessa syksyllä 2021. Valmennus tarjoaa yrityksille tietoa ja vinkkejä siitä, kuinka valmistella kansainvälistymistä, varmistaa että osaaminen, myynti ja markkinointi ovat kunnossa kuin myös rahoitus sekä paikallisten olosuhteiden tuntemus. Ensimmäinen Kauppakamarin Kasvua Viennillä -valmennus järjestetään verkossa 2.11. – 16.12.2021. Tutustu ohjelmaan.

Katso aiheesta