Vastuullisuus ei ole valinnaista

Keskuskauppakamarin johtaja Stina Wikberg. Kuva: Liisa Takala.

Yrityksiin kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet ja on käynyt selväksi paitsi se, että vain vastuullisesti toimimalla voi menestyä, myös se, että itse asiassa vain vastuullisesti toimimalla voi säilyttää toimintaedellytyksensä. Keskuskauppakamarin järjestämän Yritysjohdon vastuullisuusvalmennuksen ensimmäisessä moduulissa syksyllä 2021 puhunut Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen totesi, että vastuullisuus on yrityksille jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa ”licence to operate”. Näihin kolmeen sanaan kiteytyy omasta mielestäni hienosti ajatus siitä, ettei vastuullisuus ole valinnaista, se on välttämätöntä.  

Kun yritysten vastuullisuuteen kohdistuu entistä suurempia odotuksia, siirtyy vastuullisuus vääjäämättä keskeiseksi osaksi liiketoimintaa, pois toiminnan reunamilta. Samalla tämä siirtymä tarkoittaa sitä, että säilyttääkseen kilpailukykynsä markkinoilla on yritysten panostettava entistä enemmän resursseja sekä vastuullisuuden johtamiseen että toteuttamiseen. Ylimmän johdon tuki on tärkeää tässä muutoksessa.  

Johdon on pystyttävä piirtämään organisaatiolle kuva vastuullisuuden merkityksestä yrityksen strategiassa. On osattava asettaa maaleja ja tavoitteita, joiden ohjaamana jokainen työntekijä pääsee osaltaan vaikuttamaan yrityksen strategian – ja strategisen vastuullisuuden – toteuttamista. Tämä vaatii paitsi näkemyksellisyyttä, myös osaamista ja ymmärrystä vastuullisuuden alati muuttuvasta ja laajenevasta kokonaisuudesta.  

Yritysjohdon ei tarvitse muuttua vastuullisuuden asiantuntijoiksi, mutta on tärkeää tietää tarpeeksi, jotta osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Mitä tämä tarkoittaa meidän liiketoimintamme osalta? Miten vastuullisuutta pitäisi johtaa ja millaisia resursseja tarvitsemme? Miten voimme varmistaa, että omalla yrityksellämme on jatkossakin ”licence to operate”? Me Keskuskauppakamarilla haluamme auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja olemme siksi rakentaneet yritysjohdon avuksi vastuullisuusvalmennuksen. Koulutusohjelma sisältää kaiken sen, mitä yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta.  

Valmennus järjestetään vuonna 2022 kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Vastuullisuusvalmennus koostuu neljästä moduulista, jotka käsittelevät vastuullisuutta eri näkökulmista ja tarjoavat konkreettisia työkaluja vastuullisuuden johtamiseen omassa organisaatiossa.  

Ohjelman aikana kuulemme huippuasiantuntijoita sekä monia yritysesimerkkejä. Osana valmennusta osallistujat tekevät vastuullisuuden vaikutustenarvioinnin sekä saavat mahdollisuuden osallistua erillisiin koulutuksiin, jotka keskittyvät hiilijalanjäljen laskentaan ja ihmisoikeuksiin.  

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781

Kategoriat:Vastuullisuus, Stina Wikberg