Digitalisoituvasta liikenteestä vihreää kasvua ja vientiä

Liikenneala on voimakkaassa murroksessa. Yksi suurimmista murroksen ajureista on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja tarve leikata liikenteen aiheuttamia päästöjä. Liikenne tuottaa lähes neljänneksen kaikista päästöistä, mutta ilman toimivaa liikennejärjestelmää ihmiset ja tavarat eivät liiku. Meidän on vähennettävä päästöjä, ei lopetettava liikkumista.