Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla

Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla – Suomesta maailman kilpailukykyisin maa

Kauppakamareiden tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi, joka on paras aivan jokaiselle. Tavoitteenamme on Suomi, jonka kokonaishyvinvointi on korkein mahdollinen.

Hyvinvointi syntyy laajasta kilpailukyvystä, jossa suhteellisen kustannuskilpailukyvyn lisäksi pidetään huolta kasvukilpailukyvystä. Kasvukilpailukyky tarkoittaa julkisia inves-tointeja yhteiskunnan tuottavuuspotentiaalia kasvattaviin tekijöihin kuten koulutukseen ja infrastruktuuriin. Tuottavuuskasvu realisoituu, kun yksityinen sektori investoi: luo työpaikkoja, synnyttää talouskasvua ja siten hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Keskuskauppakamarin kilpailukykyohjelma sisältää rohkeita reformeja ja uusia tekemisen malleja. Ne toteuttamalla Suomi voi nousta jälleen maailman kilpailukykyisimmäksi maaksi.

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172