Ratkaisu: Oppivelvollisuuden uudistaminen

Oppivelvollisuuden uudistaminen

Suomen kilpailukyky syntyy jatkossakin ensisijaisesti korkeasta osaamisesta. Korkea osaaminen on Suomen menestyksen ja hyvinvoinnin kulmakivi. Yritykset tarvitsevat koulutettua ja osaavaa työvoimaa enemmän kuin pitkään aikaan.

Uudistusta toteutettaessa on muistettava, mitä sillä tavoitellaan. Pelkkä oppivelvollisuusiän mekaaninen nostaminen ei takaa jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkintoa, ehkäise syrjäytymistä eikä nosta osaamistasoa