Ratkaisuja osaamisvajeeseen

Ratkaisuja osaamisvajeeseen – Miten kuroa umpeen osaamisvajetta ja estää sitä syntymästä

Työn murros muuttaa kovaa vauhtia käytännössä lähes kaikkea työtä. Työn murroksesta aiheutuu tarve kokonaan uudenlaiselle osaamiselle ja jo olemassa olevan osaamisen kehittämiselle. Osaamisen niukkuus tulee olemaan yksi keskeisimmistä tulevaisuuden haasteista kilpailukyvyn kehittämisessä.