Talouskatsaus 3/2019

Kauppakamarin talouskatsaus: Kohti kilpailukykyisempää
Suomea

Kauppakamarin talouskatsauksessa käsitellään lyhyesti ja ytimekkäästi
ajankohtaisia talousasioita. Katsauksissa käydään läpi kotimaista ja kansainvälistä taloustilannetta, taloudellista toimintaympäristöä selittäviä taloudellisia ilmiöitä sekä talouskehitystä kuvaavia ja siihen vaikuttavia tilastoja. Tässä katsauksessa keskitytään erityisesti kustannuskilpailukyvyn kehitykseen sekä kilpailukykykytutkimuksiin laajemmin. Katsaus
julkaistaan neljästi vuodessa.