Pyydä ennakkolausuntoa

Oletko suunnittelemassa markkinointia etkä ole varma, toimitko oikein? Liiketapalautakunnalta pyydettävällä ennakkolausunnolla varmistat etukäteen, että menettelysi on hyvän liiketavan mukaista.

Ennakkolausuntopyynnön laatiminen

Markkinoinnin säännöt ovat moninaiset. Lisäksi niiden soveltaminen muuttuneessa digitaalisessa toimintaympäristössä on joskus haastavaa. Onneksi voit pyytää apua liiketapalautakunnalta: yritys voi pyytää lautakunnalta etukäteen lausuntoa menettelynsä hyvän liiketavan mukaisuudesta.

Ennakkolausuntoa pyydetään kirjallisesti. Liiketapalautakunta käsittelee ennakkolausuntopyynnön nopealla aikataululla. Olethan kuitenkin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä lautakuntaan, jotta lautakunta voi varautua lausuntopyyntöösi. Ennakkolausunto annetaan kirjallisesti ja se on luottamuksellinen.

Lomake ennakkolausuntopyynnön laatimista varten:

Ohjeita lausuntopyynnön laatimiseen:

  • Voit tehdä lausuntopyynnön vapaamuotoisesti.
  • Kerro lausuntopyynnössä, millaista markkinointia suunnittelet.
  • Mahdolliset kuvat ja tekstiluonnokset on hyvä liittää lausuntopyynnön oheen.
  • Kerro, missä medioissa aiot julkaista markkinointiasi.
  • Lausuntopyynnön voi laatia myös englannin kielellä.

Toimita ennakkolausuntopyyntösi sähköpostitse osoitteeseen men(at)chamber.fi.


Maksu:
Ennakkolausuntomaksu on 1350 euroa.