Lunastuslautakunta

Lunastusmenettely perustuu osakeyhtiölain 18 luvun säännöksiin. Menettelyssä on kysymys osakkeiden pakkolunastuksesta. Välimiesoikeus määrittää lunastettavan osakkeen arvon. Välimiesoikeuden nimeää Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta nimeää välimiesoikeuden osakeyhtiölain mukaisiin osakkeiden lunastusriitoihin. Lisäksi lautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräystä.

Lunastuslautakunta on toiminnallisesti itsenäinen ja Keskuskauppakamarista riippumaton. Lautakunnan toiminta perustuu kauppakamarilain (878/2002) ja osakeyhtiölain (624/2006) säännöksiin. Lautakunnalla on sen menettelytapoja koskevat säännöt.

Lautakunta kokoontuu tarpeen mukaan. Halutessasi voit tiedustella seuraavan kokouksen ajankohtaa osoitteesta lunastus(a)chamber.fi.

Lunastuslautakunnan jäsenet löydät täältä.

Välimiesoikeus

Välimiesoikeus ratkaisee, onko lunastajalla oikeus lunastaa osake. Lisäksi se päättää lunastettavan osakkeen hinnan. Lunastuslautakunta nimeää välimiesoikeuden vähemmistöosakkeenomistajia kuultuaan. Välimiehen on oltava puolueeton ja riippumaton. Lisäksi välimiehellä on oltava tehtävän vaatima erityisasiantuntemus.

Uskottu mies

Uskottu mies valvoo niiden osakkeenomistajien etua, joiden osakkeet lunastetaan. Käräjäoikeus määrää uskotun miehen lunastuslautakunnan hakemuksesta. Lunastuslautakunnan ei tarvitse hakea uskottua miestä käräjäoikeudelta, jos se ei ole välttämätöntä vähemmistöosakkeenomistajan oikeussuojan kannalta.

Lunastuslautakunnan riippumattomuus

Keskuskauppakamarin valtuuskunta nimeää lunastuslautakunnan jäsenet. Lunastuslautakunta on toiminnallisesti täysin itsenäinen ja Keskuskauppakamarista riippumaton. Kauppakamarilaissa on lunastuslautakuntaa koskevia säännöksiä, kuten kokoonpanosta ja päätöksenteosta.

Lunastusmenettely etenee pääsääntöisesti alla olevan kaavion osoittamalla tavalla:

Lunastuslautakunnan yhteystiedot

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta
PL 1000 (Alvar Aallon katu 5 C)
00101 Helsinki
Sähköpostiosoite: lunastus(a)chamber.fi

Henrik Sajakorpi

Pääsihteeri

+358 40 726 1108