Lautakunta ja yhteystiedot

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnan tehtävänä on seurata ja kehittää tavarantarkastustoimintaa, edistää tavarantarkastajille suunnatun koulutuksen kehittämistä sekä edistää tavarantarkastajajärjestelmän tunnettuisuutta. Tavarantarkastajalautakunta vastaa myös siitä, että tavarantarkastusta koskevia normeja ja ohjeistuksia tarvittaessa laaditaan. Tavarantarkastajalautakunta hyväksyy vuosittain uudet tavarantarkastajat, määrittää heille hyväksymisryhmät sekä valvoo tavarantarkastajien toimintaa valitusmenettelyn kautta ja oma-aloitteisesti.

Tavarantarkastajalautakunnan muodostavat lautakunta ja asiantuntijajaostot. Lautakunta käsittelee tavarantarkastustoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä asioita yleisellä tasolla sekä vahvistaa uusien tavarantarkastajien hyväksymisen ja hyväksynnän uudistamisen. Lautakuntaan kuuluu kaksi asiantuntijajaostoa: rakennusalan asiantuntijajaosto ja auto-, kone- ja muiden tarkastusalojen jaosto. Jaostot käsittelevät tavarantarkastajista tehdyt valitukset. Lisäksi lautakunnan jäsenistöstä voidaan muodostaa erilaisia pienryhmiä valmistelemaan asioita.
Lautakunnan toimikausi on kolmevuotinen. Lautakunnan tulee edustaa elinkeinoelämän eri aloja, tavarantarkastajien käyttäjäryhmiä sekä tavarantarkastajia.

Yhteystiedot

Autamme mielellämme tilanteeseen soveltuvan tavarantarkastajan valinnassa sekä annamme tietoa tarkastusmenettelyyn liittyvistä prosesseista.

Mari Virta

VALMISTELIJA

+358 9 4242 6262