Bli medlem

Som medlem av en handelskammare är ditt företag inte ensamt. Som medlem av en handelskammare kan du koncentrera dig på din affärsverksamhet som en del av ett starkt nätverk. Du kan ansluta dig som medlem genom din regionala handelskammare.

    Företag vill bli framgångsrika, vara lönsamma och internationalisera sig. På vägen möter de utmaningar, som stöds av handelskammare och deras nätverk. 

    Handelskamrarna erbjuder företag tjänster, påverkan, publikationer, informationskällor och intressebevakning. Vi hjälper dig att bygga nätverk. Vi ger råd till företag både i ekonomiska och i skattemässiga frågor. Vi är en av de största organisationerna i Finland som utbildar företagspersonal.

    Centralhandelskammaren och 19 handelskammare omfattar hela Finland, alla branscher och former av entreprenörskap.