Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighetspolicy

Denna tillgänglighetspolicy gäller tjänsten https://kauppakamari.fi/sv/ till de delar som på webbplatsen har anknytning till Centralhandelskammarens lagstadgade uppdrag avseende examen för auktoriserad fastighetsmäklare och auktoriserad hyreslokalsmäklare samt examen för auktoriserad fastighetsvärderare som godkänts av Centralhandelskammaren. Policyn har utarbetats den 20.5.2021.

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt denna lag ska offentliga myndigheters webbplatser vara tillgängliga.

Tillgängligheten för denna tjänst har bedömts av Centralhandelskammaren.

Examensapplikationens tillgänglighetspolicy hittar du här.

Status avseende tillgänglighet för den digitala tjänsten

Denna tjänst uppfyller till största delen de lagstadgade tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå (WCAG-kriterierna 2.1).

Följande innehåll eller funktioner är inte tillgängliga än (enligt WCAG-kriterierna):

1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Vid en del av bilderna på denna webbplats saknas ALT-texter.

2.1.1 Tangentbord

 • Huvudmenyn samt innehållet i dragspelsmenyn är inte fullt tillgängliga med tangentbordsnavigering.

2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

 • Om man bläddrar i huvudmenyn med hjälp av knapparna på tangentbordet försvinner fokus på vissa element. Innehållet i dragspelsmenyn kan inte öppnas med tangentbordsnavigering.

2.4.7 Synligt fokus

 • Huvudmenyn kan inte utvidgas så att den blir synlig med tangentbordsnavigering. Innehållet i dragspelsmenyn kan inte öppnas med tangentbordsnavigering.

4.1.1 Parsing (validering)

Koden på denna webbplats omfattar brister på följande punkter:

 • Koden omfattar H2-element i SPAN-elementet.
 • Ikonelementen omfattar felaktiga ITEMPROP-attributangivelser, och i logotypen finns en felaktig ITEMPROP-attributangivelse.
 • Attributangivelsen ARIA-CONTROLS i menyn visar på ett element som inte existerar.
 • Parametrarna i komponenten SÖK har presenterats med felaktig citatstil.
 • Innehållet i dragspelsmenyn innehåller attributangivelsen: CLASS, samt andra VUE-attributangivelser.
 • Innehållet i dragspelsmenyn omfattar ett P-element inuti SPAN-elementet.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Iakttagelserna i denna tillgänglighetspolicy baseras på expertbedömningar avseende huruvida webbtjänsten uppfyller de krav som fastställts i lagen.

 • Webbtjänsten har publicerats den 16.6.2021.
 • Denna policy har utarbetats den 20.5.2021.
 • Policyn har senast uppdaterats den 20.5.2021.

Hittade du tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Meddela oss, så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristen.

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats, får du gärna ge oss respons per e-post på adressen viestinta@chamber.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på vår webbplats, får du gärna först ge respons till oss som uppdaterar webbplatsen. Det kan dröja upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (genom att klicka på länken kommer du till ett nytt fönster). På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs i detalj hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer: växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten för våra digitala tjänster. Upptäckta brister korrigeras som en del av arbetet med att uppdatera och utveckla webbplatsen.

Vi tillhandahåller stöd till användare som inte har tillgång till våra digitala tjänster.

Du kan skicka oss e-post på adressen viestinta@chamber.fi eller ringa numret 09 4242 6200.