AHM-förmedlarprov

Datumen för 2024 digitala prov är:

AFM och AHM 25.5.2024 kl. 10.00–15.00 Helsingfors + Uleåborg

AFM 10.10.2024 kl. 9.00–14.00 Helsingfors + Uleåborg

AFM och AHM 30.11.2024 kl. 10.00–15.00 Helsingfors + Tammerfors

Centralhandelskammaren anordnar prov för fastighets-, hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare. Dessa prov avses i 5 § lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000).

Dessa prövningar av mäklarens yrkeskompetens anordnas två gånger per år samtidigt i Helsingfors och antingen i Uleåborg eller Tammerfors.

Anmälningsblanketten samt en förteckning över litteratur och lagstiftning som rekommenderas, erhålls från Centralhandelskammaren samt från adress kauppakamari.fi.

Tilläggsinformation

kiinteistö

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov

Jurist Erika Leino
Assistent Tanja Hellman

+358 9 4242 6200