Ursprungscertifikat

Europeiska unionens ursprungscertifikat är ett exportspecifikt dokument som uppvisar varornas ursprung. Ursprungscertifikat utfärdas av handelskamrarna.

Exportprocesser

  Europeiska unionens allmänna ursprungscertifikat

  Europeiska unionens ursprungscertifikat (Certificate of Origin) uppvisar primärt varornas ursprung för att kunna förfara enligt tullkrav eller handelskrav i mållandet. Det allmänna ursprungscertifikatet berättigar inte till tullförmånsförfarande och används huvudsakligen med länder som inte har ett frihandelsavtal med EU. Företag kan kontrollera i EU:s Market Access Database om exportlandet kräver ett ursprungscertifikat.

  Handelskamrarna beviljar ursprungscertifikat genom tjänsten Vientiasiakirjat

  Vientiasiakirjat.fi är en e-tjänst för utrikeshandelsdokument. Via tjänsten kan företag ansöka om Europeiska unionens allmänna ursprungscertifikat och bekräftelse av dokument, såsom fakturor, följesedlar och prislistor.

  Företaget registrerar sig som användare via formuläret på tjänstens webbplats. Vid registrering fyller användaren i och undertecknar ett fullmaktsdokument. Genom fullmaktsdokumentet förbinder sig företaget att följa tjänstens allmänna användarvillkor och handelskammarens regler för Europeiska unionens allmänna ursprungscertifikat.  Samtidigt utser företaget en administratör som ansvarar för att skapa och hantera andra användare inom företaget. Rätten att använda tjänsten är alltid personlig och får inte överlåtas till någon annan person.

  Ansökningar om dokument behandlas av handelskammarens ackrediterade tjänstemän på kontorstid. Prislistan över tjänster finns att tillgå på webbplatsen. Kunden skriver ut ett ursprungscertifikat som godkänts elektroniskt av handelskammaren på en formbunden blankettmall och övriga bekräftade dokument på vanligt papper.

  Företaget kan beställa formbundna blankettmallar hos sin egen handelskammare.

  Internationellt gångbara ursprungscertifikat

  De finska handelskamrarna är ackrediterade i Internationella handelskammaren ICC:s CO Chain-kedja. Detta innebär att det företag eller den myndighet som mottar ursprungscertifikatet kan kontrollera dess äkthet på ICC:s webbplats.

  Ansvarig expert

  Hannele Visuri

  Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

  +358 40 736 8781