Elinkeinoelämän järjestöt: Pahiten sähkön hinnannoususta kärsiville yrityksille luotava kohdennettu tuki – tukisumma lyötävä lukkoon nyt

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund.

Hallituksen olisi päätettävä tukisummasta ja valmisteltava nopealla aikataululla järjestelmä, jonka avulla sähkön hinnannoususta eniten kärsiviä yrityksiä voitaisiin kriisin kärjistyessä auttaa pahimman yli. Näin tuettaisiin yritysten jatkuvuuden ohella myös työllisyyttä, esittävät toimitusjohtajat EK:ssa, Keskuskauppakamarissa, Perheyritysten liitossa ja Suomen Yrittäjissä.

Lähes kaikissa EU-maissa on otettu käyttöön tukia ja muita toimia, joilla yritysten ja työnantajien toimintaa turvataan energiakustannusten karatessa.

Myös Suomessa energiakriisi syvenee, kun kylmä alkutalvi kiihdyttää sähkökustannusten nousua. Kotitalouksien ohella myös yhä useampi yritys kokee kasvavaa hätää tulevien kuukausien sähkölaskun takia. Kriisi koettelee monen kokoisia yrityksiä eri toimialoilla.

Moninkertaistuvat energiakustannukset voivat vaarantaa yritysten koko liiketoiminnan jatkumisen tai pakottavat sopeuttamaan toimintaa esimerkiksi lomauttamalla, mikä vaikeuttaisi kansalaisten elämää entisestään.

Kohoavat kustannukset kuuluvat normaalin liiketoimintariskin piiriin. Venäjän sodasta johtuva sähkön hinnannousu on kuitenkin poikkeuksellista Siksi elinkeinoelämän neljä järjestöä esittävät, että hallitus päättäisi nyt tukisummasta yritysten auttamiseksi ja valmistelisi nopealla aikataululla määräaikaisen tukimallin, jolla kyettäisiin kriisin kärjistyessä kohdennetusti auttamaan sähkön hinnannoususta kaikkein eniten kärsiviä kaiken kokoisia yrityksiä.

Tukimallissa on varmistettava se, että energian säästöä ja sähkönkulutuksen ajallista siirtoa koskevat kannusteet säilyvät.

Jyri Häkämies
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Juho Romakkaniemi
Keskuskauppakamari

Minna Vanhala-Harmanen
Perheyritysten liitto

Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjät

Lisätiedot:
EK: johtava asiantuntija Kati Ruohomäki,
puh. 040 767 56 84, etunimi.sukunimi@ek.fi

Keskuskauppakamari: Elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen,
puh. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@chamber.fi

Perheyritysten liitto: Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen,
puh. 0400 511 786, etunimi.sukunimi@perheyritys.fi

Suomen Yrittäjät: Ekonomisti Roope Ohlsbom,
puh. 050 352 8565, etunimi.sukunimi@yrittajat.fi

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Politiikka, Yrittäjyys, Energia, Juho Romakkaniemi