ICC Suomi uudistuu, Asta Kouri kehittämään yhteistyötä

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala

ICC Suomen toimintaa uudistetaan vuonna 2022 vastamaan entistä paremmin jäsenyritysten tarpeisiin. ICC Suomi tiivistää yhteydenpitoa yrityksiin sekä viestittää aktiivisesti globaalin järjestön kannanotoista, työkaluista ja tapahtumista.

”Vahvistuvan verkoston myötä suomalaisille yrityksille tarjoutuu yhteistyömahdollisuuksia ICC-verkostossa niin Suomessa kuin maailmalla. Verkosto tuo jatkossa entistä enemmän lisäarvoa suomalaisille vientiyrityksille ja elinkeinoelämälle,” sanoo ICC Suomen maajohtaja Lenita Toivakka.

Kansainvälisen kauppakamarin eli ICC:n tehtävä on vahvistaa yritysten kansainvälisiä toimintaedellytyksiä vaikuttamalla regulaatioympäristöön, kehittämällä ulkomaankaupan työkaluja ja tarjoamalla niihin liittyviä palveluita yrityksille. ICC tekee maailmanlaajuisesti työtä terveen kilpailun, hyvien kauppatapojen, toimivien kauppaprosessien ja hyvän liiketoimintaympäristön puolesta. ICC on myös vahva kestävän kasvun ja vastuullisen liiketoiminnan edistäjä. 

Toivakan mukaan nykyinen epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet vaikuttavat yhä useamman yrityksen liiketoimintaan.  ICC:n toimintaa on alusta alkaen ohjannut pyrkimys edistää kansainvälistä rauhanomaista kehitystä parantamalla jäsentensä toimintaedellytyksiä kansainvälisessä kaupassa ja muussa taloudellisessa yhteistyössä. Kasvanut taloudellinen vuorovaikutus ja sidonnaisuus ovat olleet omiaan purkamaan pahimpia jännitteitä eri maiden välillä.

“Jännitteisessä ja epävarmassa maailmassa tarve ICC:n ainutlaatuiselle työlle yritysten puolesta on suuri”, sanoo Toivakka.  

Asta Kouri kehittämään ICC Suomen toimintaa 

ICC Suomen toimintaa alkaa kehittää projektipäällikkö Asta Kouri. Kouri siirtyy tehtävään Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden koordinaattorin tehtävästä.

“Olen hyvin motivoitunut tästä mahdollisuudesta päästä kehittämään ICC Suomen toimintaa ja vahvistamaan tältä osin kauppakamarien kansainvälisyystyötä. Olemme yhdessä 19 kauppakamarin kanssa viimeisen parin vuoden aikana aktiivisesti kehittäneet yhteisiä kansainvälistymispalveluita ja nyt ICC:n globaalin agendan ja verkostojen tuominen vielä tiiviimmin osaksi tätä yhteistyötä, on innostava lähtökohta kehittämistyölle”, Kouri sanoo.   
 
Kansainvälinen kauppakamari (International Chamber of Commerce, ICC) on ainoa elinkeinoelämän maailmanlaajuinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, joka kattaa kaikki toimialat tuotannosta kauppaan, jakeluun ja palveluihin. Järjestö edustaa yli 45 miljoonaa yritystä ympäri maailman.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (ICC Suomi) on ollut aktiivisesti mukana ICC:n toiminnassa jo vuodesta 1927 ja on tänään yksi ICC:n yli 130 maassa toimivasta kansallisesta osastosta.

ICC Suomen jäseninä olevat suomalaiset yritykset sekä järjestöt osallistuvat kansainvälisen kaupan kysymysten käsittelyyn ICC:ssa ja sitä kautta vaikuttavat yritysten kansainväliseen toimintaympäristöön ja sen pelisääntöihin. ICC Suomi on Suomen elinkeinoelämän kanava osallistua maailmanlaajuinen yrityselämän yhteistyöhön. ICC Suomi toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.  

Asta Kouri

Projektipäällikkö, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi

+358 50 464 6407

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Lenita Toivakka, Asta Kouri