Kauppakamarien vientijohtajakysely: Hiipuva maailmantalous huolestuttaa 81 prosenttia vientiyrityksistä

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. Kuva: Elmo Eklund.

Yli 80 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä on huolestunut maailmantalouden hiipumisesta. Heikkenevä maailmantalouden kasvu näkyy myös vientiyritysten kasvuodotuksissa: nyt enää 44 prosenttia arvioi vientinsä kasvavan kuluvana vuonna verrattuna edellisvuoteen, kun vuoden alussa kasvua odotti vielä 64 prosenttia. Vientinäkymiä heikentävät taantuva maailmantalous, heikentynyt kysyntä ja kohonneet kustannukset. Kauppakamarien vientijohtajakysely suunnattiin merkittävää vientiä harjoittavien yritysten johtajille ja siihen vastasi noin sata yritystä.

Kauppakamarien tuoreesta vientijohtajakyselystä selviää, että hiipuva maailmantalous alkaa vaikuttaa vientiyritysten tulevaisuuden näkymiin. Kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä 29 prosenttia kertoi maailmatalouden hiipumisen huolestuttavan merkittävästi ja 52 prosenttia jonkin verran. 16 prosenttia yrityksistä kertoo hiipuvan maailmantalouden huolestuttavan hieman. Vain kolmea prosenttia maailmantalouden tilanne ei huolestuta ollenkaan.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan Päivi Pohjanheimon mukaan tulos kertoo selvää sanomaa.

“Yritysten kasvuodotukset ovat selvästi heikommat sekä loppuvuodelle että ensi vuodelle. Viime vuosien kriisit eli pandemia, Venäjän sota Ukrainassa ja niiden aiheuttamat ongelmat alkavat nyt näkyä maailmantalouden hiipumisena ja se alkaa tuntua vientiyrityksissä. Onneksi yritykset ovat tehneet paljon toimia sopeutuakseen muuttuviin tilanteisiin”, Pohjanheimo sanoo.

Yritysten vientinäkymiä heikentävät kyselyn mukaan juuri tällä hetkellä eniten taantuva maailmantalous (69%), heikentynyt kysyntä (66%) sekä kohonneet kustannukset (53%). Vielä toukokuun kyselyssä 54 prosenttia arvioi heikentyneen kysynnän ja 52 prosenttia taantuvan maailmantalouden sekä kohonneiden kustannuksen heikentävän vientinäkymiä.

Vientiyritysten kasvuodotukset laskeneet alkuvuodesta

Kysely osoittaa vientiyritysten kasvuodotusten kuluvalle vuodelle laskeneen alkuvuodesta. Kyselyn mukaan 44 prosenttia yrityksistä uskoo vientinsä kasvavan merkittävästi tai jonkin verran kuluvan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Vielä toukokuun kyselyssä kasvuun uskoi 51 prosenttia ja helmikuussa 64 prosenttia.

28 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä laskevan jonkin verran tai merkittävästi. Touko- ja helmikuun kyselyissä viennin laskua odotti 19 prosenttia vastaajista.

”Hyvää on se, että edelleenkin yli 40 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan vähintään jonkin verran tänä vuonna. Suunta on kuitenkin kaikkinensa yleisen trendin mukainen eli huolestuttava”, Pohjanheimo sanoo.

Heikentynyt kysyntä varjostaa vientiyritysten ensi vuoden kasvuodotuksia

Vientiyrityksiltä kysyttiin odotuksia myös ensi vuoden näkemyksistä. Yritysten odotukset seuraavalle vuodelle ovat hieman positiivisemmat kuin loppuvuodelle. 47 prosenttia vastaajista arvioi vientinsä kasvavan joko merkittävästi tai jonkin verran ensi vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna. Yrityksistä 20 prosenttia arvioi vientinsä laskevan ensi vuonna joko hieman tai merkittävästi.

Syynä heikkeneviin näkymiin ovat heikentynyt kysyntä (90 %), taantuva maailmantalous (60%) ja kohonneet kustannukset (55%).

“Vaikka kehitys on huolestuttava, koronan jälkeinen hyvin edennyt toipuminen, uusien tuotteiden kysyntä ja uudet markkinat kuitenkin tasapainottavat yritysten vientinäkymiä”, Pohjanheimo toteaa.

Vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 29.–31.8.2023. Kyselyyn vastasi 99 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494

Kategoriat:Talous, Kansainväliset asiat, Vienti, Päivi Pohjanheimo