Työmarkkinauudistukset ovat palkansaajan etu – ”työtaistelurallissa kaikki häviäisivät”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan työstaistelurallissa häviäisivät palkansaajia myöten kaikki osapuolet. Keskuskauppakamarissa vedotaan hallitukseen, jotta se veisi läpi kriittiset uudistukset vastustuksesta huolimatta.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi vetoaa hallitukseen, että se vie työmarkkinauudistukset läpi ay-liikkeen vastustuksesta huolimatta. Ay-liike on kritisoinut voimakkaasti hallitusohjelman kirjauksia julkisuudessa

”Työtaisteluiden pelon ei saa antaa näivettää Suomea. Tuottavuutta parantavat uudistukset ovat kaikkien palkansaajien etu ja hallitusohjelmaan kirjattujen toimien tarkoitus on lisätä työllisyyttä, tuottavuutta sekä parantaa talouskasvua. Työtaistelurallissa kaikki ovat häviäjiä. Hyvinvointivaltiota on mahdollista pitää yllä ainoastaan, jos kaikki työikäiset- ja kykyiset ovat ensisijaisesti töissä tai työhön tähtäävissä opinnoissa”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi huomauttaa tuottavuuskehityksen olleen Suomessa olematonta jo toista vuosikymmentä. Palkat nousevat hänen mukaansa kestävästi vain paremmalla tuottavuudella.

”Historiallinen tosiasia on se, että palkkakehitys on aina seurannut tuottavuuskehitystä ja palkansaajien ansioiden kehitys on jäänyt kilpailijamaita heikommaksi, koska tuottavuuskehityksemme on käytännössä pysähtynyt. Työllisyys on matalammalla ja rakenteellinen työttömyys korkeammalla tasolla kuin keskeisissä verrokkimaissamme pohjoismaissa, Saksassa ja Hollannissa”, Romakkaniemi sanoo.

Työmarkkinauudistusten lainvalmistelu toteutetaan kolmikantaisesti. Yksimielisyyden löytymistä Romakkaniemi pitää epätodennäköisenä.

”Viimeaikaiset ulostulot ay-liikkeen puolelta viestivät vahvasti sitä, että tosiasioita ei olla tunnustamassa. Vastustus on periaatteellista ja omaan valta-asemaan liittyvää. Osin ymmärrettävääkin. Mutta palkansaajan etua sillä ei pitkällä aikavälillä ajeta”, Romakkaniemi sanoo.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Työllisyys, Talous, Politiikka, Työelämä, Juho Romakkaniemi