Kaupan sääntely ja alkoholisääntelyn vapauttaminen

Kauppojen sijainnin sääntelyä on purettava ja alkoholin myynnin vapauttamista jatkettava.

Kaupan ala on suuressa murroksessa. Kaupan konseptit kehittyvät jatkuvasti, eikä ole perusteltua säännellä kaupan eri muotoja kuten päivittäistavarakauppaa, erikoistavaran kauppaa ja tilaa vaativaa kauppaa toisistaan poikkeavasti.

Kaupan ohjaus kaavoituksessa on saanut kohtuuttomat mittasuhteet. Kauppojen sijainnin ja sijaintiin liittyvää laadun ohjausta tulisi keventää. Kaavoituksella tapahtuva liian tiukka ohjaus aiheuttaa tulkintaongelmia ja lisäkustannuksia, rajoittaa kilpailua sekä vaikeuttaa uusien käyttötarkoitusten kehittämistä olemassa oleville liikepaikoille.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksella on edistettävä kaupan kilpailua, mikä on käytännössä mahdollista vain tarjoamalla kaupan toimijoille riittävästi vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja. Kaupan laatuun perustuvat määräykset tulee kieltää kaavoituksen kaikilla tasoilla.

Alkoholisääntelyä vapautettava

Mielestämme alkoholin myynnin vapauttamista on jatkettava. Miedot alkoholijuomat tulisi sallia vähittäiskaupan myytäväksi ja alkoholin myynnin kellonaikaa koskevista rajoituksista tulee luopua. Anniskelun byrokratiaa on muutenkin kevennettävä ja liiallisesta holhouksesta luovuttava.

”Anniskelun byrokratiaa on kevennettävä ja liiallisesta holhouksesta luovuttava.”

Vuonna 2018 voimaan tullut uusi alkoholilaki vapautti maltillisesti alkoholin myyntiä. Lakimuutoksen yhteydessä esitetyt uhkakuvat eivät toteutuneet vaan esimerkiksi väkevien alkoholijuomien myynti on vähentynyt ja nuoret kuluttavat alkoholia entistä vähemmän.