Kilpailu

Edistämme kilpailun avaamista ja sääntelyn purkamista eri sektoreilla. Terve ja toimiva kilpailu on kaikkien etu.

Yrityksillä on oltava reilut ja tasapuoliset kilpailuedellytykset, eikä uusien yritysten markkinoillepääsylle saa olla esteitä. Edistämme kilpailun avaamista eri sektoreilla.

Terve ja toimiva kilpailu on kaikkien osapuolten etu. Kilpailupolitiikalla luodaan perusta toimiville markkinoille, josta hyötyvät viime kädessä asiakkaat. Toimiva kilpailu lisää asiakkaiden valinnanvapautta, parantaa palveluiden laatua ja alentaa kuluttajahintoja.

Markkinoiden toimivuus, yrittäjyyden edistäminen ja kasvu vaativat, että yksityisten yritysten kilpailua ja toimintaa markkinoilla ei tukahduteta julkisen sektorin toimesta. Vanhentuneita monopoleja ja markkinoillepääsyn muita esteitä on purettava määrätietoisesti.

”Terve ja toimiva kilpailu on kaikkien osapuolten etu.”

Kilpailuneutraliteetista yksityisten ja kuntayhtiöiden välillä on huolehdittava. Kuntayhtiöiden ei tule veronmaksajien rahojen turvin vääristää markkinoita ja estää yksityisesti omistettujen yritysten toimintaa tai kasvua. Julkisen sektorin toimijoilla tulisi aina olla markkinoita täydentävä rooli.

Kilpailun avaamisella ja sääntelyn vapauttamisella on suuri henkinen merkitys yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden vapauden ja vastuun näkökulmasta. Kilpailun avaaminen ja sääntelyn purkaminen ovat joissakin tapauksissa pieniä yksittäisiä askeleita kohti vapaampaa yhteiskuntaa, jossa yksilöt kantavat vastuuta päätöksistään. Pienten yksittäisten asioiden summalla on kuitenkin suuri merkitys.

Vastaava asiantuntija

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172