Liikenne ja ympäristö

Liikenteen osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä on neljännes ja se on ainoa sektori, jonka päästöt ovat kasvussa. Me haluamme olla mukana etsimässä keinoja ja ratkaisuja, joissa ilmastonmuutoksen hillitseminen ja torjunta ovat keskiössä myös liikennesektorilla.

Euroopan komission Vihreän kehityksen tiedonannon mukaisesti liikennesektorin tuottamia päästöjä tulisi leikata 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Meille päästövähennysten saavuttaminen liikennesektorilla on useiden eri tekijöiden ja toimijoiden palapeli. Uskomme, että päästövähennykset pitää kohdistaa sinne missä niiden vaikuttavuus on suurin ja haluamme käydä avointa keskustelua siitä, miten liikenteen päästövähennysten tavoitteet voidaan saavuttaa realistisin ja kustannustehokkain keinoin.

Liikenteen lainsäädännöstä yli 80 prosenttia valmistellaan EU-tasolla. Me uskomme, että Suomi voi vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön jo valmisteluvaiheessa ja varmistaa, että komissiosta annettavat lainsäädäntöesitykset ovat Suomen kilpailukykyä ja kansallista etua tukevia.

Uskomme vahvaan yhteistyöhön EU- ja globaalitasoilla. Suomen on etsittävä ratkaisuja yhdessä muiden kanssa, ei käpertyen Suomen rajojen sisälle. Haluamme, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti ja ajoissa tulevaan EU- ja kansainvälisen tason lainsäädäntöön, että meille kaikille, kansalaisille ja yrityksille annetaan aikaa ja mahdollisuus sopeutua.

Merenkulku ja ilmailu nojaavat vahvasti EU- ja kansainvälisen tason sääntelyyn. Siksi meidän tarvitsee etsiä ratkaisuja yhdessä muiden valtioiden kanssa. Erityisesti ympäristöratkaisut, energiatehokkuus, tiukemmat päästönormit ja vaihtoehtoiset polttoaineet ovat jo nyt merkittävässä roolissa.

Suomen tulisi viedä eteenpäin teknologisia ratkaisuja ja osaamista, joilla voidaan edesauttaa päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja edistää suomalaista teollisuutta. Meidän mielestämme kestävien liikennepolttoaineiden tuotantoa ja jakelua tulisi kehittää ja ratkaisut tulisi tehdä ensisijaisesti EU-tasolla. Suomessa on paljon osaamista ja meille on tärkeää, tätä osaamista hyödynnetään myös unionitasolla.