Liikenteen infrastruktuuri

Suomen vientiteollisuuden vaikutus suoraan ja välillisesti on yli 46 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Yksi merkittävimmistä reunaehdoista viennille on toimiva ja hyväkuntoinen liikenneinfra. Vaikka emme voi muuttaa sitä, että meillä on pitkät etäisyydet ja monia muita maita ohuemmat tavaravirrat, haluamme vaikuttaa siihen, miten hyvin liikenneverkko palvelee eri tarpeita.

Meidän mielestämme infran kuntoon on panostettava. Liikenteen päästöt muodostavat 20 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Nykykuntoiset väylät ja liikennejärjestelyt aiheuttavat painorajoituksia ja kiertoreittejä. Vähähiilisen liikenteen infran korjaamiseen ja rakentamiseen tarvitaan toimia nyt, että päästöt saadaan alemmaksi tulevaisuudessa.

”Infran kuntoon on panostettava.”


Liikenteen päästöjen vähentämisen lisäksi meille on tärkeää, että suomalaiset yritykset voivat olla vakuuttuneita siitä, että Suomen sisäiset kuljetukset toimivat varmasti ja kustannustehokkaasti.

Hallituksen päätös tehdä 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on meidän mielestämme erittäin hieno asia. Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät eli ilmastonmuutoksen torjunta, Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja alueiden elinvoima ja saavutettavuus ovat juuri oikeita tavoitteita.

Haluamme, että 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa huomioitaisiin myös rahoituksen näkökulmasta eri vuosille ajoittuvat toimet niin, että jatkuvuus ja ennakoitavuus niin perusväylänpidon kuin hankkeidenkin rahoituksen osalta taataan.