Puhdas siirtymä

Ilmastopolitiikan on perustuttava vihreään markkinatalouteen. Päästövähennyksiä on tehtävä kustannustehokkaasti, teknologineutraalisti ja markkinaehtoisesti.

Suomalainen järvimaisema. Kuvituskuva.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Samalla toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat ajuri vihreälle kasvulle. Venäjän hyökkäyssota on syössyt Euroopan energiakriisiin, jonka juurisyy on riippuvaisuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Fossiilienergiasta irtautumisesta on siten tullut myös turvallisuus- ja toimitusvarmuuskysymys.

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan aikaikkuna toimia ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen on kuluva vuosikymmen. Puhtaiden teknologioiden kustannukset ovat tulleet alas ja tehdyt toimet ovat jo hidastaneet päästöjen kasvua. Toivoa siis on, mutta toimia ei voi viivyttää.

Keskuskauppakamari tukee Suomen ja EU:n ilmastotavoitteita. Suomella on vauraana korkean teknologisen ja teollisen osaamisen maana edellytykset edetä päästövähennyksissä nopeasti ja kääntää ne investoinneiksi, työpaikoiksi ja vientituloiksi. Polku ilmastotavoitteisiin on rakennettava siten, että se tukee Suomen kansanvälistä kilpailukykyä ja talouden elinvoimaa.

Ilmastotavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman yrityksiä ja yksityistä rahoitusta. Suomen ja Euroopan on investoitava itsensä ulos fossiilisista. Siksi investointeja edistävä talous- ja elinkeinopolitiikka on välttämätön osa onnistumista ilmastotyössä. Tämä edellyttää vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä sekä ratkaisuja luvituksen sujuvoittamiseksi, osaavan työvoiman saamiseksi ja TKI-panostusten nostamiseksi.

Ilmastopolitiikan on perustuttava vihreään markkinatalouteen. Sääntelyn on ensisijaisesti asetettava tavoitteita ja raameja, jotka voidaan saavuttaa eri keinoilla. Kustannustehokkuus, teknologianeutraalius ja markkinaehtoisuus ovat tärkeitä periaatteita päästövähennyksissä ja sääntelyssä.

Suuri ilmasto- ja energiapäivä

Keskuskauppakamarin Suuri ilmasto- ja energiapäivä on vuosittainen tapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia puhtaan siirtymän teemoja ja tulevaisuuden näkymiä. Päivän aiheita ovat Suomen energia- ja ilmastotavoitteet ja uusi teollisuuspolitiikka, kiristyvä kansainvälinen kilpailu vihreistä investoinneista sekä EU:n ilmastopolitiikan suunta. Seuraava Suuri ilmasto- ja energiapäivä järjestetään 12.2.2025.

Vastaava asiantuntija

Teppo Säkkinen

Johtava asiantuntija, Elinkeino- ja ilmastopolitiikka

+358 50 516 2868