Jobben och arbetssökanden möts inte

Juho Romakkaniemi. Bild: Liisa Takala

Finland är i ett läge där företagen har ett skriande behov av arbetskraft samtidigt som arbetslösheten fastnat på en hög nivå. Det är en konsekvens av flera parallella fenomen, bland annat koncentreras nya arbetstillfällen till vissa regioner samtidigt som många arbetssökandens utbildning och färdigheter inte motsvarar det som jobben kräver. En arbetslös långtradarchaufför i Jyväskylä är inte lösningen när en restaurang i Åbo behöver anställa en servitör.

Det finns flera faktorer som gör det svårt och dyrt att flytta från en ort till en annan även om det finns en arbetsplats att gå till. En orsak är de allt större skillnaderna i bostadspriser mellan olika regioner där utbudet av arbete ofta korrelerar med boendekostnaderna. En annan kan vara svårigheter för partnern att hitta ett jobb på den nya orten.

Åtgärder som underlättar flyttrörelserna mellan regionerna är en snabbverkande medicin för att stärka sysselsättningen och ekonomin. Många företag är beredda att anställa om de får tag på arbetskraft med det rätta kunnandet. Det är uppenbart att staten och kommunerna går miste om skatteintäkter när företagen säger att det största hindret för deras tillväxt är bristen på arbetskraft.

Kostnaderna för att flytta och ta ett jobb på en annan ort kan uppgå till tiotals tusen euro. Förutom flyttkostnaderna kan det handla om bland annat överlåtelseskatten då man köper en fastighet eller bostadsaktie. En lösning är att ta i bruk ett offentligt stöd för att täcka en del av kostnaderna vid arbetsrelaterade flyttningar. Det är en investering som ger avkastning på längre sikt.

Utbildningen är den andra viktiga komponenten för att åtgärda snedvridningen på arbetsmarknaden. Korta utbildningar på till och med några veckor kan hjälpa arbetssökanden och arbetsgivare att mötas. Högskolorna behöver ökade resurser för att kunna erbjuda kompletterande undervisning utgående från de behov som företagen har. Det är ett mycket snabbare alternativ än att studera till en hel examen.

Pandemin har påverkat arbetsmarknaden på olika sätt. Inom vissa sektorer som drabbades hårt, till exempel restauranger och hotell, har en del av arbetskraften gått över till andra yrken vilket gör det svårare att rekrytera personal.

Bristen på arbetskraft inom vissa sektorer är inget nytt fenomen och recepten är de samma som framförts under flera år. Förutom att stärka utbildningen och flyttrörelsen inom landet gäller det att sänka tröskeln för arbetsrelaterad invandring och försnabba myndighetsprocesserna då företag rekryterar personal från utlandet.

Finland är inne i en högkonjunktur som antas sträcka sig över nästa år. Risken är stor för att uppgången blir både svagare och kortare på grund av att företagen inte lyckas rekrytera personal. Det är synd och onödigt eftersom det har funnits gott om tid att åtgärda ett problem som varit känt sedan länge.

Kirjoitus on julkaistu alunperin HBL:ssä 27.8.2021

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Työllisyys, Talous, Osaaminen, Juho Romakkaniemi

Katso aiheesta