Talouskatsaus 1/2019

Kauppakamarin talouskatsaus: Talouden suhdanne jäähtyy –
rakenteellisten uudistusten
tarve kasvaa

Kauppakamariekonomistin katsauksessa käsitellään lyhyesti ja ytimekkäästi ajankohtaisia talousasioita. Katsauksessa käydään läpi kotimaista ja kansainvälistä taloustilannetta, taloudellista toimintaympäristöä selittäviä taloudellisia ilmiöitä sekä talouskehitystä kuvaavia ja siihen vaikuttavia tilastoja. Katsaus julkaistaan neljästi vuodessa.