Talouskatsaus 2/2019

Kauppakamarin talouskatsaus: Työttömyys sulaa maailmantalouden
epävarmuudesta
huolimatta

Kauppakamarin talouskatsauksessa käsitellään lyhyesti ja ytimekkäästi ajankohtaisia talousasioita. Katsauksissa käydään läpi kotimaista ja kansainvälistä taloustilannetta, taloudellista toimintaympäristöä selittäviä taloudellisia ilmiöitä sekä talouskehitystä kuvaavia ja siihen vaikuttavia tilastoja. Tässä katsauksessa keskitytään erityisesti työttömyyden viimeaikaiseen kehitykseen ja siihen, miten työttömyyttä voisi alentaa. Katsaus julkaistaan neljästi vuodessa.