Hallituksen esitys eduskunnalle COVID-19 -epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi väylämaksulakiin tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Lausuntopyyntö VN 7626/2020

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua väylämaksuja koskevaan
muutosehdotukseen. Keskuskauppakamari lausui 28.4.2020 samaan aiheeseen liittyen, että hallituksen silloin lausunnolla ollut esitys on erittäin perusteltu ja kannatettava.

Aiemmalla lausuntokierroksella annetut lausunnot puoltavat väylämaksun täyttä poistoa kuluvalta vuodelta yhtä lausuntoa lukuun ottamatta. Keskuskauppakamari painottaa, että kaikkia toimijoita on kohdeltava oikeudenmukaisesti, nyt lausunnolla esitys kohtelee epätasa-arvoisesti alan toimijoita riippuen siitä mihin ajanjaksoon käynnit Suomen satamiin ovat kohdentuneet. Liikenne -ja viestintäministeriö muuttaa aiemmin lausunnolla ollutta esitystään siten, maksun kantamisesta luovuttaisiin vain loppuvuodeksi 2020 eli väylämaksun kantamisen poisto kattaisi vain ajan 1.7.2020-31.12.2020.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan ensisijainen vaihtoehto on päättää väylämaksun kannon poistamisesta 1.7.2020 alkaen, niin että poisto kattaa loppuvuoden 2020 lisäksi myös tulevan vuoden 2021 kokonaisuudessaan. Tällä tuodaan ennakoitavuutta suomalaisten vientiyritysten logistiikkakustannuksiin. Kokonainen kalenterivuosi edesauttaa väylämaksun kannon monimutkaisuudesta johtuen alan toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuodelle 2021.

Keskuskauppakamari toteaa edellisen lausunnon tavoin, että valtion omistamat ja hallinnoimat meriväylät ovat osa valtion perusinfrastruktuuria ja niihin liittyvät kustannukset tulee kattaa valtion budjetista sen sijaan että yritykset maksavat perusväylänpidosta osana logistiikkakustannuksiaan. Näin ollen vuoden 2021 jälkeisistä väylämaksuista päätettäessä, väylämaksusta tulisi luopua pysyvästi edellä mainittujen syiden takia ja ne tulisi kattaa valtion budjetista.

Kategoriat:Liikenne, Koronakriisi, Päivi Wood