Komission ehdotus PRIIP-asetukseen liittyvien siirtymäjärjestelyjen jatkamiseksi

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin kirjallista lausuntoa valtioneuvoston U-kirjelmästä U 39/2021 vp., joka käsittelee komission ehdotuksia ns. PRIIP-asetuksen ((EU) N:o 1286/2014) ja ns. UCITS-direktiivin (2009/65/EY) muuttamiseksi. Muutosehdotukset liittyvät sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen avaintietoasiakirjoja koskeviin siirtymäjärjestelyihin. Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Keskuskauppakamari kannattaa tavoitteita lisätä eri sijoitustuotteista annettavien tietojen vertailukelpoisuutta ja välttää tiedonantovaatimusten päällekkäisyyttä. Keskuskauppakamari kannattaa myös ehdotettua PRIIP-asetukseen sisältyvän sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen avaintietoasiakirjoja koskevan siirtymäajan jatkamista, jotta toimijoille jää riittävä aika sopeutua uusiin vaatimuksiin. Komission ehdotuksen mukainen kuuden kuukauden jatkoaika on Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan kuitenkin liian lyhyt, sillä PRIIP-asetukseen liittyvät alemman tason sääntelyn muutokset eivät ole vielä tulleet voimaan. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan siirtymäaikaa tulisi jatkaa ainakin 31.12.2022 asti.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala