Lausunto ehdotuksesta digitaalisten välineiden ja prosessien käytön laajentamiseksi ja parantamiseksi yhtiöoikeuden alalla

Henkilö skannaamassa laskua älypuhelimella. Kuvituskuva.

Viite: U 4/2023 vp, UJ 20/2023 vp

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa valtioneuvoston U-kirjelmästä, joka käsittelee komission ehdotusta digitaalisten välineiden ja prosessien käytön laajentamiseksi ja parantamiseksi yhtiöoikeuden alalla (U 4/2023 vp) ja siihen liittyvästä jatkokirjelmästä (UJ 20/2023 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Komission ehdotuksen tavoitteena on lisätä yritystoimintaan liittyvää avoimuutta ja vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Ehdotuksella muutetaan ja täydennetään yhtiöoikeusdirektiiviä (EU) 2017/1132. Ehdotuksessa esitetään yritysrekistereissä ja yritysrekistereiden yhteenliittämisjärjestelmässä saatavilla olevien yritystietojen lisäämistä ja tietojen luotettavuuden parantamista. Edelleen pyritään vahvistamaan yhden kerran periaatteen toteutumista perustettaessa sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitä rajat ylittävästi samoin kuin muissa rajat ylittävissä toimissa, luomaan yhteinen yritysrekisteriote ja digitaalinen valtakirja helpottamaan yrityksen puolesta asiointia sekä vähentämään muodollisuuksia.

Keskuskauppakamari kannattaa komission ehdotuksen tavoitetta erityisesti siltä osin kuin tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa ja vahvistaa yhden kerran periaatteen toteutumista. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että ehdotuksen kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan valmistelun aikana tarkkaan. Keskuskauppakamari tukee U-kirjelmässä ja U-jatkokirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa.

Erityisesti ehdotetuista konsernirakenteen ja päätoimipaikan rekisteröinnistä sekä yhden omistajan yhtiön omistajatietojen rekisteröinnistä aiheutuva hallinnollinen taakka ja viranomaisen tietojärjestelmien muutoksista aiheutuvat kustannukset todennäköisesti ovat selvästi suurempia kuin ehdotuksesta mahdollisesti aiheutuvat hyödyt. Konsernia koskevia tietoja esitetään jo tilinpäätöksessä ja osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Keskuskauppakamari pitää myös tärkeänä, että jos tällaisia tietoja edellytetään rekisteröitäväksi, tietoihin tulisi soveltaa yhden kerran periaatetta ja vastaavat päällekkäiset velvoitteet esimerkiksi rahanpesusääntelystä tulisi poistaa.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala